Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Múzeum TANAPu získalo od geológov ocenenie

17.12.2008 14:55

Geologická expozícia (autor: Táňa Hoholíková) Slovenská geologická spoločnosť (SGS) udelila ďakovný list SGS Múzeu Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici za propagáciu geológie na Slovensku. Po prvý krát bola geologická expozícia inštalovaná v múzeu v roku 1969. Odvtedy prešla mnohými zmenami. Naposledy ju reinštalovali a rozšírili o chýbajúcu geomorfológiu Tatier v roku 2007. Jej autormi sú pracovníci Výskumnej stanice a múzea TANAPu Ing. Milan Koreň, CSc. a RNDr. Stanislav Pavlarčík, ktorý k súčasnej expozícii dodáva:

„V geomorfologickej časti expozície je podaná charakteristika tatranského reliéfu s dôrazom na formovanie tatranského povrchu horskými ľadovcami v starších štvrťohorách. Geológia sa zameriava na pestré horninové zloženie Tatier. Pútavými sú geologické hodiny, ktoré znázorňujú zložitý geologický vývoj Tatier.“

Výtvarné riešenie a technickú stránku geologicko-geomorfologickej expozície múzea TANAPu zabezpečili Ing. Gabriel Snovák a Akad. arch. Ing. Milan Švehla. Ďalšou spoluprácou prispeli pracovníci Odboru prác celospoločenského významu Štátnych lesov TANAPu Eva Kuchárová a Igor Stavný.

Správcom Múzea TANAPu sú od roku 1995 Štátne lesy TANAPu a ročne ho navštívi viac ako 40 000 návštevníkov.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020