Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Krádeží dreva v národnom parku pribudlo

21.01.2009 13:54

Krádež dreva nad obcou Rakúsy (autor: Peter Uram) V minulom roku zaznamenali Štátne lesy TANAPu takmer o polovicu prípadov krádeží dreva viac ako v 2007 roku. Najväčšiu škodu za viac ako 800 € (24 194,- Sk) spôsobil výrubom dreva neznámy páchateľ v ochrannom obvode Červený Kláštor. Väčšinu prípadov však evidovali v ochraných obvodoch Tatranská Lomnica a Kežmarské Žľaby, kde boli poškodené najmä okrajové lesné porasty nad rómskymi osadami. Všetkých 67 prípadov riešili útvary policajných zborov ako krádeže. Pričom polovica z nich je doriešená.

Z 37 osôb bol jednej uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, ôsmim trest odňatia slobody s podmienečným odkladom, v dvoch prípadoch bolo trestné stíhanie zastavené, v piatich bolo trestné stíhanie podmienečne zastavené, v dvoch prípadoch bolo konanie ukončené zmierom, dvanástim osobám bola uložená bloková pokuta, v jednom prípade bol vyslovený zákaz vstupu do lesných porastov a šesť prípadov bolo prerušených.

Okrem toho Štátne lesy TANAPu evidujú ďalších 131 prípadov porušení zákona o lesoch. „Ide najmä o vynášanie haluziny z lesných porastov,“ hovorí Peter Uram zo Štátnych lesov TANAPu a dodáva: „Keďže tejto nedovolenej činnosti sa dopúšťali najmä občania rómskej komunity z priľahlých osád, väčšinu z týchto prípadov sme riešili dohovorom. Situáciu z nášho pohľadu sťažuje aj fakt, že ide prevažne o maloleté alebo mladistvé osoby. Nemajú pri sebe žiadne doklady, ktorými by sa dala zistiť ich totožnosť. Dodatočná identifikácia je veľmi náročná a v nejednom prípade vlastne nemožná.“

Aj v tomto roku budú pracovníci Štátnych lesov TANAPu a súkromnej bezpečnostnej služby kontrolovať v lesných porastoch predovšetkým oprávnenosť spracovania drevnej hmoty. Podľa Petra Urama je totiž reálny predpoklad, že „tlak na nedovolený výrub drevnej hmoty a poškodzovanie lesných porastov bude i naďalej prevládať najmä v okrajových častiach ochranných obvodov Tatranská Lomnica a Kežmarské Žľaby a obávame sa, že postupne prejde od zberu haluziny k výrubu stojacich stromov.“ Zvýšenú pozornosť budú Štátne lesy TANAPu venovať aj ochrane mladých lesných porastov pred ich poškodzovaním. A to najmä v letnom období pri zvýšenom tlaku na lesné porasty pri chronickom protizákonnom zbere lesných plodov.