Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

45. ročník VENEROVSKÉHO MEMORIÁLU

28.01.2009 09:47

Štátne lesy Tatranského národného parku a Združenie lesníkov a ochrancov prírody Tatier pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR a predsedu Odborového zväzu pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva usporiadajú v tomto roku už 45. ročník VENEROVSKÉHO MEMORIÁLU - Majstrovstvá lesníkov SR v lyžovaní. Memoriál sa uskutoční v Tatranskom národnom parku v Športovom areáli FIS Štrbské Pleso od 15. do 17. marca 2009.

Organizačný výbor 45. ročníka Venerovského memoriálu 15. – 17. 3. 2009 v Tatranskom národnom parku

 • Predseda - Mikuláš Michelčík
 • Podpredseda - Anton Bystroň
 • Podpredseda - Pavol Fabian
 • Riaditeľ pretekov - Ľubomír Klocok
 • Sekretár pretekov - Peter Spitzkopf st.
 • Preteková komisia - Ľubomír Diča
 • Usporiadateľská komisia - Peter Uram
 • Hlavný časomerač - Juraj Čižmár
 • Hospodárska komisia - Dezider Gašpar
 • Organizačná komisia - Marián Šturcel
 • Technicko-propagačná komisia - Peter Spitzkopf ml.
 • Zdravotná komisia - Dominik Michalík + DZ THS
 • Veliteľ bežeckej trate - Juraj Trnka
 • Veliteľ slalomu - Peter Fleischer
 • Veliteľ strelnice - Peter Nadžady

ROZPIS 45. ročníka Venerovského memoriálu - majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní

Organizačná časť

Usporiadateľ: ŠL TANAPu Tatranská Lomnica a Združenie lesníkov a ochrancov prírody Tatier pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR a predsedu OZ DLV

Dátum a program:
15.3.2009 - Príchod, prezentácia, ubytovanie, tréning (od 13.00 - do 17.00 hod. hotel FIS Š. Pleso)
16.3.2009 -
8.30 Otvorenie
10.31 Štart behu so streľbou
17.3.2009 -
9.01 Štart obrovského slalomu
14.00 Vyhlásenie výsledkov dvojkombinácie

Miesto trate:Športový areál FIS Štrbské Pleso

Prihlášky: Počty pretekárov a menovité prihlášky s dátami narodenia, príslušnosťou organizácie písomne do 28.2.2009 aj s požiadavkami na ubytovanie a stravu na adresu:
ŠL TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica, tel.: 052/4780368, 0903 987 535, fax: 052/4780359,
e-mail:mjurco@lesytanap.sk
Usporiadateľ si vyhradzuje právo limitovať počet účastníkov podľa počtu prihlásených.

Žrebovanie: 15.3.2009 o 18.00 hod. za účasti vedúcich družstiev v hoteli FIS (Modrý salónik)

Obrovský slalom:
Žrebovanie v poradí: Ž, M4, M3, M2+M1
Zaradenie do skupín: V kat. M (1+2) bude do prvej skupiny zaradených prvých 15-20 pretekárov podľa umiestnenia v 43. a 44. roč. memoriálu.
Návrh zaradenia do skupín pre žrebovanie obrovského slalomu predložia vedúci družstiev najneskôr dve hodiny pred žrebovaním.

Behy: Žrebovanie v poradí: M1, M2, M3, Ž, M4, Biznis kategória

Štartovné čísla: Prevezmú vedúci družstiev podľa usmernenia pri žrebovaní. Pri strate čísla sa vysielajúcej organizácii účtuje 13 €

Ubytovanie, stravovanie: Usporiadateľ zabezpečí na základe požiadavky na prihláške. Ubytovanie je viazané na povinný odber stravy. Denná strava 10 €, úhrada pri prezentácii. Organizácie, ktoré nie sú členmi zväzu zamestnávateľov LH a OZ DLV zaplatia aj ubytovanie v plnom rozsahu (á 13,5 €/noc).

Účastnícky poplatok: Za každého pretekára uhradí vysielajúca organizácia štartovné vo výške 5 €. Dôchodcovia štartovné neplatia.
Prostriedky z poplatku budú použité na:
- úhradu dopravy na štart obrovského slalomu
- úhradu nákladov na rozhodcovské a technické zabezpečenie
- úhradu príspevku na spoločnú večeru dňa 16.3.2009
Peňažné prostriedky odovzdajú vedúci družstiev pri prezentácii proti potvrdeniu.

Kancelária pretekov: Od 15.3.2009 (13.00 hod.) v hoteli FIS Štrbské Pleso.

Informácie: ŠL TANAPu ( Ľubomír Diča, Peter Spitzkopf st., Marián Šturcel).


PODMIENKOU ÚČASTI JE ŠTART V OBOCH DISCIPLÍNACH (okrem kategórie M4 a Biznis kategórie)

Technická časť:

Disciplíny:
- Obrovský slalom: 2 kolá,
- Beh na lyžiach voľnou technikou so streľbou:
Kat. M 1, M2, M3, Ž - 5 km
Kat. M4 – 2,5 km
Biznis kategória pre obchodných partnerov-sponzorov – 1,5 km beh so streľbou

Hodnotenie:
- Dvojkombinácia (obrovský slalom + beh so streľbou) podľa kategórií.
- Obrovský slalom podľa kategórií.
- Beh so streľbou podľa kategórií - za každú chybnú strelu pretekár absolvuje jedno trestné kolo (30 – 40 m)
Streľba zo vzduchovky v ľubovoľnej polohe na vzdialenosť 10 m do sklápacích terčov - 3 strely. Vzduchovka s voľnými mieridlami typ Slávia - možno použiť vlastnú.
- Dvojkombinácia podľa straty času na víťazov.

V prípade rovnosti rozhoduje postupne lepší čas v slalome, v prípade rovnosti lepší čas v behoch a nakoniec počet - nezásahov, resp. rozstrel.

Víťaz Venerovského memoriálu
Majsterka lesníčka Slovenska
Majster lesník Slovenska
v lyžovaní budú vyhlásení podľa výsledkov v dvojkombinácii podľa kategórií.


Účasť: Pracovníci organizácií v pôsobnosti lesníckej sekcie MP SR, Škol- ského les. podniku TU Zvolen, Vojenských lesov na Slovensku, neštátnych lesov a ďalší pozvaní účastníci.
V Biznis kategórii majú právo účasti obchodní partneri ŠL TANAPu a štartovné pre túto kategóriu je osobitne 30,- € pri prezentácii.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo z kapacitných dôvodov obmedziť počet účastníkov z jednotlivých organizácií.
Kategórie:
Muži -
1. kat.: 18 - 35 rokov (r. nar. 1991- 74)
2. kat.: 36 - 50 rokov (r. nar. 1973 - 59)
3. kat.: 51 - 60 rokov (r. nar. 1958 - 49)
4. kat.: 61 a viac (r. nar. 1948 a starší)
5. kat. – Biznis, bez obmedzenia
Ženy - jedna alebo dve kategórie podľa počtu prihlásených.

Pravidlá: Podľa pravidiel lyžovania a streleckého poriadku.

Námietky: Podľa pravidiel lyžovania a streleckého poriadku.

Prehliadka tratí: Podľa spresnenia pri žrebovaní.

Ceny: Víťaz získa osobitnú cenu.
Za preteky v kombinácii v každej kategórii dostanú ceny prví traja.
Majster Slovenska - lesník získa diplom a pohár.

Lekárska prehliadka: Zabezpečí vysielajúca organizácia resp. individuálny účastník

Zdravotná služba: Na mieste pretekov.

Iné: Obecenstvo sa na pretekoch zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť program a miesto tratí podľa podmienok. O zmenách bude účastníkov včas informovať.

Organizačné pokyny:

Stravovanie: Bude spresnené pri prezentácii
Slávnostný nástup a otvorenie pretekov bude 16. 3. 2009 o 8.30 hod. v Areáli FIS.

Predpokladaný štart: 16.3.2009- beh so streľbou - 10.31 hod.
17.3.2009 - slalom - 9.00 hod.

Vyhlásenie výsledkov: 17.3.2009 - 14.00 hod.

Za organizačný výbor Mikuláš Michelčík , predseda OV


súbor na stiahnutie