Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Skialpinistické preteky o Pohár národných parkov

29.01.2009 11:14

Tohtoročnými spoluorganizátormi skialpinistických pretekov o Pohár národných parkov sú spoločne s poľskými kolegami z Národného parku Góry Stołowe a poľského Tatranského národného parku aj Štátne lesy TANAPu a Správa TANAPu. Preteky sa budú konať 07. 02. 2009 v Národnom parku Góry Stołowe v Poľsku, 28. 02. 2009 v TANAPe na Slovensku a 13. 03. 2009 v Tatranskom národnom parku v Poľsku. Pretekov sa môžu zúčastniť len zamestnanci národných parkov a štátnych lesov. Muži aj ženy súťažia v troch vekových kategóriách. Do pohárového hodnotenia budú zaradení všetci pretekári, ktorí ukončili minimálne jeden pretek. V súťaži o pohár sa pretekárovi započítava súčet všetkých bodov získaných v sezóne.

Organizačná časť pretekov na Slovensku:

Organizačný výbor:

 • Predseda: Ing. Pavol Fabian
 • Podpredseda: RNDr. Ján Zuzkin
 • Tajomník pretekov: Ing. Miroslav Jurčo
 • Veliteľ trate: Dominik Michalík
 • Zdravotná služba: PaeDr. Jaroslav Švorc (DZ THS)
 • Časomiera: Ing. Juraj Čižmár
 • Ubytovanie a stravovanie: Mgr. Ľubomír Diča

Propozície pretekov:

 1. Na preteky sa môžu prihlásiť len pracovníci národných parkov a štátnych lesov. Pretekov sa však môžu zúčastniť aj ich rodinní príslušníci a sympatizanti, avšak iba mimo klasifikácie.
 2. Pretekári môžu použiť výlučne skialpinistickú výstroj, nie je prípustné pretekať na telemarkových alebo bežeckých lyžiach. Vyžaduje sa i doplnkové vybavenie: lavínový prístroj, horolezecká prilba, sonda, lopatka, lekárnička. Odporúča sa plecniak, rezervné tričko a oblečenie proti vetru.
 3. Trasa preteku v každej kategórii musí byť dobre označená, s prešľapanou stopou. Musí mať aspoň dve stúpania, ktorých celkové prevýšenie nemôže byť menšie ako 600 m a väčšie ako 1 200 m. Dĺžka trasy musí byť taká, aby ju aj priemerný pretekár zvládol v časovom limite okolo 2 hodín. Podrobné informácie o trase budú prezentované priamo pred pretekom. V TANAPe na Slovensku je navrhovaná trasa preteku: Starý Smokovec – Hrebienok – Zbojnická chata vo Veľkej Studenej doline.
 4. Skracovanie a schádzanie z trasy bude trestané diskvalifikáciou.
 5. Každý pretekár pred štartom dostane štartovné číslo. Vo všetkých kategóriách je čas meraný rozhodcami. Okrem toho musí byť na trase aspoň jeden kontrolný bod s rozhodcami. Na pretekoch musí byť zabezpečená lekárska pomoc – LZS – ATE a DZ THS.
 6. Za umiestnenie v jednotlivých pretekoch pretekári z radov zamestnancov národných parkov a štátnych lesov získavajú body do celkovej pohárovej klasifikácie:
  Miesto Body Miesto Body Miesto Body Miesto Body
  1 50 10 26 19 17 28 8
  2 45 11 25 20 16 29 7
  3 40 12 24 21 15 30 6
  4 38 13 23 22 14 31 5
  5 36 14 22 23 13 32 4
  6 34 15 21 24 12 33 3
  7 32 16 20 25 11 34 2
  8 30 17 19 26 10 35 1
  9 28 18 18 27 9
  V prípade rovnakého bodového zisku sa každému pretekárovi započítajú body za vyššie miesto.
 7. Do pohárového hodnotenia budú zaradení všetci pretekári, ktorí ukončili minimálne jeden pretek. V súťaži o pohár sa pretekárovi započítava súčet všetkých bodov získaných v sezóne. V prípade rovnakého bodového zisku rozhoduje o poradí vzájomné predchádzajúce umiestnenie v jednotlivých pretekoch.
 8. Pretekári sú zaradení do vekových kategórií:

  A. – Ženy

  • I. nar. po - 01.01.1968;
  • II. nar. od 01.01.1958 - do 31.12.1967
  • III. nar. po - 31.12.1957;

  B. Muži

  • I. nar. po - 01.01.1968;
  • II. nar. od 01.01.1958 - do 31.12.1967
  • III. nar. po - 31.12.1957;

  C. V prípade, keď je počet účastníkov v niektorej vekovej kategórii menší ako tri osoby, budú pretekári priradení k susednej kategórii.

 9. Za dosiahnuté umiestnenie sú pretekári vyhodnotení a odmenení v deň pretekov. Vyhodnotenie a odmenenie víťazov Pohára národných parkov sa koná až na záver posledných pretekov v sezóne.
 10. Je prípustné aj vyhlásenie ďalších, dodatočných kategórií a ich odmeňovanie jednotlivými NP (napríklad najstarší, najmladší, najrýchlejší pretekár a pod.).
 11. Termíny pretekov:

  • Národný park Góry Stołowe, Poľsko - Park Narodowy Gór Stołowych 07. 02. 2009
  • ŠL TANAPu, Slovensko - TANAP Słowacja 28. 02. 2009
  • Tatrzański Park Narodowy, Poľsko - Tatrzański Park Narodowy 13. 03. 2009

  Upozornenie: Prvý deň (piatok – príchod, prezentácia, je považovaný za pracovnú cestu) sa pre účastníkov koná všeobecné lyžiarske školenie o bezpečnom pohybe v zimných podmienkach danej oblasti. Druhý deň (sobota) sa konajú preteky série Pohára NP – sú výlučne dobrovoľné a každý pretekár sa ich zúčastňuje v čase osobného voľna a na vlastnú zodpovednosť. Pozor: na Slovensku je nutné uzavrieť jednodňové úrazové poistenie v komerčnej poisťovni!

 12. Každý pretekár je povinný zaplatiť organizátorom preteku štartovné vo výške 30 PLN (cca 8 €), ktoré budú použité na občerstvenie a ceny.
 13. Za organizáciu jednotlivých pretekov je zodpovedný organizačný výbor, ktorého členmi budú zamestnanci jednotlivých NP. Tento výbor zabezpečuje zároveň aj odmeny, ubytovanie a stravovanie pretekárov.
 14. Predsedom a hlavným organizátorom Pohára NP je riaditeľ NP Góry Stołowe, ktorý tiež rozhoduje o všetkých sporných otázkach.

Termín podania prihlášok je od 19.01.2009. Prihlášky je treba posielať na adresu ŠL TANAPu Ing. Miroslav Jurčo, 059 60 Tatranská Lomnica, e-mail: mjurco@lesytanap.sk, mobil: +421 (0) 903987535, alebo organizátorom jednotlivých pretekov (TPN, NP Góry Stołowe). Uzávierka prihlášok je 10 dní pred termínom konania preteku.

Ďalšie informácie o pretekoch sú zverejnené na internetových stránkach www.lesytanap.sk a www.gis.tpn.pl


súbor na stiahnutie


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020