Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Lesnú zver v zime prikrmujú fytodendromasou

12.02.2009 14:54

Prikrmovanie v Tatranskej Javorine (autor: Táňa Hoholíková) Druhovú pestrosť – biodiverzitu - lesnej zveri sa v Tatranskom národnom parku darí udržať. Zásluhu na tom má aj starostlivosť Štátnych lesov TANAPu, ktorú lesnej zveri počas zimných mesiacov venujú. „Starostlivosťou o lesnú zver chceme v národnom parku prispieť k zachovaniu jej druhovej pestrosti. Snahou je, aby vývoj populácie lesnej zveri bol v určitej rovnováhe. Ak by došlo k jej narušeniu, napr. nezasahovaním človeka, mohlo by to spôsobiť, že by sme mali raticovej zveri buď primálo alebo priveľa.

Ak by jej bolo málo, ovplyvnilo by to početnosť vzácnych šeliem, pre ktorú je raticová zver prirodzenou potravou. Ak by jej bolo priveľa, škody spôsobené obhryzom alebo lúpaním na mladých stromčekoch by boli podstatne väčšie. A náš zámer najmä pri obnove kalamitného územia, vrátane zabezpečenia druhovej pestrosti porastov, by tak bol sotva dosiahnuteľný,“ vysvetľuje Peter Spitzkopf ml. zo Štátnych lesov TANAPu.

Štátne lesy TANAPu prikrmujú lesnú zver len počas zimných mesiacov, v čase potravnej núdze. Časť prirodzenej potravy v podobe kôry, lyka, púčikov či konárikov si totiž zver vyhľadáva aj sama. Lesníci v rámci programu starostlivosti o lesnú zver pritom používajú ten najvhodnejší spôsob prikrmovania. Okrem tradičného sena, senáže, jadrového, dužinatého a granulovaného krmiva využívajú aj osvedčené prikrmovanie zveri lesnou fytodendromasou, ktoré úspešne používajú už viac ako dve desaťročia na ochranných obvodoch Podspády, Habovka, Zverovka a Oravice. Preto ju ako krmivo začali v tomto zimnom období používať aj na ochranných obvodoch Dolný Smokovec, Tatranská Lomnica a Vyšné Hágy. „Krmivo obsahuje kôru stromov, ihličie, sušené malinčie, vitamínové zmesi a podľa potreby sa pridávajú aj medicinálne prípravky. Tým sme zveri ponúkli náhradu časti jej prirodzenej zimnej potravy. Darí sa nám tak znížiť škody na mladých lesných porastoch v celom nami spravovanom území národného parku,“ vysvetľuje Peter Spitzkopf ml.

Veľkú pozornosť venujú Štátne lesy TANAPu aj záchrane kamzíka vrchovského tatranského. Na základe skúseností z minulých rokov v niektorých častiach národného parku vynášajú vysušenú jarabinu a kamennú soľ do vysokohorských polôh na ochranných obvodoch Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Tatranská Lomnica, Podspády a Tatranská Javorina. Ročne sa nazbiera, vysuší a na prikrmovanie kamzíka spotrebuje okolo 300 q vtáčej jarabiny.

Súčasťou starostlivosti o lesnú zver sú aj ochranné služby zamerané na potláčanie negatívnych javov na živočíšstvo ako pytliactvo, pytliačiace psy a mačky, ale aj vyrušovanie zveri či nepovolené aktivity v biotopoch kamzíka a svišťa.