Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Skialpinizmus má v TANAPe presne vymedzené trasy

05.03.2009 14:38

Lyžiarsky sen v centrálnom žľabe Plačlivého (autor: Pavol Gavlák) Návštevnosť tatranských dolín skialpinistami presiahla únosnú mieru. Oveľa horšia ako ich početnosť je však skutočnosť, že sa pohybujú v území Tatranského národného parku nerešpektujúc platné obmedzenia. Pohyb skialpinistov v národnom parku totiž vymedzuje zákon o ochrane prírody a krajiny a podrobnejšie upravuje Návštevný poriadok TANAPu.

Pre skialpinizmus je tak vyhradených 6 trás vo vysokohorskom prostredí: vo Veľkej Studenej doline od Zbojníckej chaty cez kotol Sivých plies do Priečneho sedla, z neho k Téryho chate v Malej Studenej doline a ďalej popod Mačaciu vežu do Baranieho sedla a Veľkou Zmrzlou dolinou na Chatu pri Zelenom plese, v Mlynickej doline od vodopádu Skok do Soliskového sedla a tou istou trasou späť, prípadne s prechodom zo sedla na zjazdovku od chaty Solisko, v Žiarskej doline - Veľké Závraty a Malé Závraty, východiskovým miestom je Žiarska chata, Bobrovecká Vápenica - Červenec - Babky - Veľká Kopa - sedlo Priehyba a späť, Spálená dolina a zjazdovka Spálená - Salatínska dolina.

Podmienky pohybu skialpinistov v národnom parku sú v piatich bodoch rozpísané v prílohe č. 8 Návštevného poriadku. Podľa nich skialpinista môže vstupovať do vysokohorského prostredia aj mimo turistických a náučných chodníkov a v čase sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov len za účelom nástupu na skialpinistickú túru. Pritom skialpinizmus možno vykonávať od 21. decembra do 15. apríla len za priaznivých snehových podmienok, ak nebolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo.

Štátne lesy TANAPu a Správa TANAPu upozorňujú, že návštevníci Tatranského národného parku, skialpinistov nevynímajúc, sú povinní sa správať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu alebo k úhynu rastlín a živočíchov alebo k poškodzovaniu a ničeniu ich životného prostredia. Nerešpektovanie ustanovení predmetného zákona a ustanovení Návštevného poriadku TANAPu sa trestá finančnou pokutou.