Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Snehové jamy sa zapĺňajú sadenicami stromčekov

02.04.2009 15:18

Snehová jama a sadenice buka (autor: Peter Petrášek) Snehové jamy sú už plné snehu. Postupne sa do nich budú ukladať sadenice stromčekov, ktoré budú na jar vysadené v území Tatranského národného parku a Pieniského národného parku. Podľa Petra Petráška, vedúceho Strediska genofondu drevín Štátnych lesov TANAPu je totiž dôležité: „...aby boli sadenice v prvých jarných mesiacoch apríl a máj uskladnené v chlade a nezačali rašiť ešte pred tým, ako budú vysadené. Miesto, kde sa sadenice pestujú, leží v nadmorskej výške 850 metrov. Tu začína jar o niekoľko týždňov skôr. No vysádzanie stromčekov je v jednotlivých ochranných obvodoch posunuté o týždeň či dokonca celý mesiac. Uskladnením sadeníc v snehových jamách po ich vyzdvihnutí zo zeme až po vysadenie spomalíme ich prebúdzanie.“

Rozdielnosť nadmorských výšok je príčinou skutočnosti, že kým v území centrálnych Tatier so zalesňovaním končia, v Podspádoch či Tatranskej Javorine len začínajú. „Kým na Rakúskych lúkach sadenice už rašia, v týchto končinách sa kvôli vrstve snehu ešte sadiť nedajú. Preto je dôležité sadenice včas odtiaľto vyzdvihnúť a na čas, kým sa sneh roztopí aj vo vyšších nadmorských výškach, ich uskladniť v tme a v chlade. Jedine tak sa do času výsadby udržia sadenice vo vegetačnom pokoji. A práve na to slúžia snehové jamy,“ dodáva Peter Petrášek.

Snehové jamy sú vyhĺbené v zemi približne dva metre. V nich je navezená a utlačená vrstva snehu. Na sneh sa rozsype asi desať centimetrová vrstva pilín. Tá nasaje vodu a je tak po celý čas nielen zdrojom vlahy pre korene sadeníc, ale zároveň aj izoláciou medzi chladným snehom a sadenicou. Teplota v jame sa pohybuje od 0 do 5 stupňov Celzia a sneh v nich nezriedka vydrží až do júna.

V Stredisku genofondu drevín je na jarnú výsadbu pripravených takmer 700 tisíc sadeníc smreka, smrekovca a borovice. Postupne sa budú rozvážať na jednotlivé ochranné obvody od Oravy až po Tatranskú Javorinu vrátane Červeného Kláštora a ukladať do snehových jám až do času, kým budú môcť byť vysadené v území národných parkov. Jarné zalesňovanie bude aj v tomto roku prebiehať podľa projektu revitalizácie poškodeného územia tak, aby bola zabezpečená štrukturálna diverzita a ekologická stabilita lesných porastov.