Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Na svoje pôvodné územie sa vrátil bobor

07.04.2009 14:49

Jeleň (autor: Marcel Tobis) Počty jednotlivých druhov živočíchov sa v Tatranskom národnom parku zvyšujú. Môže za to nielen vzrastajúca úživnosť tunajšieho prostredia a starostlivosť lesníkov o zver, ale aj zákonná ochrana pred odchytom či odstrelom predovšetkým veľkých šeliem. Tohtoročné čísla s vlaňajšími porovnáva Jozef Hybler zo Štátnych lesov TANAPu: „Mierne vzrástli počty jelenej, srnčej i diviačej zveri. V nami spravovanom území v posledných rokoch neklesajú počty medveďov ani rysov. Opätovne môžeme konštatovať, že vzrástli počty kamzíka a vydry. Na druhej strane sme napočítali menej vlkov a jariabkov. Rovnako už niekoľko rokov zaznamenávame pokles populácie hlucháňov a tetrovov.“

Rastúce počty raticovej zveri v národnom parku podmieňuje úživnosť územia. Tá je v piatom roku po kalamite viac ako priaznivá. „Vysoký bylinný kryt, malinčie i prirodzené zmladenie sú pre jeleniu a srnčiu zver bohatým zdrojom obživy,“ vysvetľuje Jozef Hybler. S narastajúcim počtom raticovej zveri v území však môžeme očakávať i rastúci počet veľkých šeliem. Najmä vlka a rysa. Ako však Jozef Hybler poznamenáva: „V poslednom období sme zaznamenali niekoľko prípadov špecializácie rysa na kamzičiu zver. Z tohto pohľadu je pre národný park dôležité, aby populácii kamzíka z roka na rok rástla. K tomu bude potrebné, aby práve kamzíkovi venovali Štátne lesy TANAPu ešte dôslednejšiu ochranu a zimnú starostlivosť.“

Vďaka priaznivému stavu tunajších biotopov a už spomenutej zákonnej ochrane druhov sa v posledných rokoch stáva problémom napríklad krkavec. „Je síce pôvodným vtáčím druhom národného parku, jeho z roka na rok rastúce počty však vytláčajú z územia menej agresívne druhy. Ničí vajcia, zabíja mláďatá a to nielen vtákov, ale aj kamzíka alebo svišťa.“ Na svoje pôvodné územie sa vrátil bobor. Jozef Hybler pripomína, že sú tu zatiaľ len mladé, zväčša migrujúce jedince. Avšak už o niekoľko rokov môžu pri stavbách hrádzí a vytváraní zásob na zimu spôsobovať škody v porastoch lemujúcich brehy menších tokov. Zatiaľ jediných nežiaducim votrelcom v národnom parku je psík medvedikovitý. „Je to druh, ktorý na tomto území nie je pôvodný. Zato je schopný veľmi rýchlo sa tunajšiemu prostrediu prispôsobiť a pomerne rýchlo sa rozmnožiť. Potom môže, tak ako napríklad spomenutý krkavec, vytláčať z územia pôvodné druhy živočíchov,“ prezrádza Jozef Hybler.