Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Škody, ktoré spôsobil oheň, presiahli 500 tisíc Euro

30.04.2009 15:29

Spálenisko (autor: Eva Kuchárová) Oheň, ktorý sa v utorok dopoludnia rozhorel v Národnej prírodnej rezervácii Mokriny, zasiahol plochu presahujúcu 150 hektárov. Škodu, ktorú oheň spôsobol, odhadujú Štátne lesy TANAPu na viac ako 500 tisíc Euro (vyše 15 miliónov korún). „Oheň na kalamitnej ploche poškodil prirodzené zmladenie a mladé lesné porasty vo veku od 5 do 40 rokov. Enviromentálne škody, ak by sa dali vyčísliť, sú však niekoľko tisíc násobne vyššie,“ konštatuje Peter Líška, riaditeľ Štátnych lesov TANAPu a dodáva: „Zabezpečenie rekonštrukcie týchto vzácnych mokraďovitých lesných biotopov si vyžiada tvrdú a náročnú prácu lesníkov Štátnych lesov TANAPu niekoľko nasledujúcich desaťročí.“

Na požiarne nebezpečenstvo v kalamitnom území Tatranského národného parku upozorňovali Štátne lesy TANAPu hneď po 19. novembri 2004. Za posledné štyri pokalamitné roky horelo v území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu 23 krát . Oheň poškodil plochu takmer 300 hektárov, pričom škoda na majetku štátu sa vyšplhala na takmer 631 tisíc Euro (19 miliónov korún). Najväčším bol požiar z 30. júla 2005, kedy oheň poškodil 233 hektárov, pričom škody prekročili 564 tisíc Euro (17 miliónov korún).