Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Obe drevené sošky sovy putovali na Oravu

10.06.2009 15:04

Skúška vedomostí (autor: Lenka Burdová) Expozícia tatranskej prírody a Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici dnes hostila 140 žiakov základných škôl z Popradu, Trstenej, Tvrdošína, Hladovky, Zuberca, Pribyliny, Tatranskej Štrby, Vysokých Tatier, Ždiaru a Spišskej Starej Vsi. Ich cieľom bolo zúročiť získané vedomosti o prírode Tatier a tak vyhrať vedomostnú súťaž o prírode Tatranského národného parku „Putovná sova“. Jej tohtoročný 6. ročník aj tentoraz pripravili Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAPu).

Najúspešnejší spomedzi mladších žiakov (triedy 1. až 5. základných škôl) boli piataci zo Základnej školy Tvrdošín - Medvedzie. Sošku sovy v kategórii starších žiakov (triedy 6. až 9. základných škôl) si odniesli členovia Ekokrúžku zo Základnej školy v Trstenej.

Úlohou päťčlenných družstiev v oboch vekových kategóriách bolo okrem správnych odpovedí na otázky, týkajúcich sa základných údajov o Tatranskom národnom parku, určiť podľa vetvičiek druhy listnatých a ihličnatých stromov, podľa stôp vystopovať živočíchov, ohmataním vzorky rozpoznať základné druhy hornín Západných a Východných Tatier, pomenovať druhy kvetov a húb, správne utvoriť jednoduchý potravinový reťazec živočíchov či uhádnuť, aké zviera zanechalo svoj hlas na magnetofónovom zázname.

Lesní pedagógovia z radov zamestnancov Štátnych lesov TANAPu vo všetkých dvanástich ochranných obvodoch od Oravy po Červený Kláštor sa svojim zverencom – žiakom základných škôl – venujú pravidelne na spoločných stretnutiach počas celého školského roka. Súťaž Putovná sova je ukončením celoročnej práce malých a veľkých školákov. Ekovýchova zameraná na prírodu Tatranského národného parku je pre lesných pedagógov a ich zverencov už siedmy rok neodmysliteľnou súčasťou vyučovacích hodín vlastivedy a prírodopisu.