Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Spočítajú turistov vo vysokohorskom prostredí

04.08.2009 10:04

Od štvrtku do soboty tohto týždňa budú Štátne lesy TANAPu, Správa TANAPu a poľský Tatranský národný park (TPN) spočítavať turistov vo vysokohorskom prostredí Tatier. Zároveň prostredníctvom anketového lístka budú zisťovať názory návštevníkov Tatier na prírodné prostredie a kvalitu turistickej a informačnej siete po vetrovej kalamite v roku 2004. Opätovne po piatich rokoch tak získajú prehľad nielen o názore na zmeny a ochranu tunajšieho prírodneho prostredia.

„Návštevnosť Tatranského národného parku sledujeme každoročne od roku 1972. Získavame tak údaje o zaťaženosti jednotlivých lokalít a turistických chodníkov. V tomto roku sa spoločne s kolegami zo Správy TANAPu a poľského Tatranského národného parku chceme prostredníctvom prieskumu názorov dozvedieť viac z ich názorov na to, ako vnímajú zmeny stavu tunajšej prírody, na spôsob ochrany tatranskej prírody, aký je ich názor na rozširujúcu sa lykožrútovú kalamitu i na možnosti využívania doplnkových služieb v podobe náučných chodníkov, botanickej záhrady, múzea TANAPu či informačných stredísk,“ konkretizuje zameranie anketového lístka Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu.

Anketový lístok bude uverejnený aj na internetovej stránke www.lesytanap.sk. Základné údaje zo spočítania turistov budú známe koncom budúceho týždňa. Výsledky celkového zhodnotenie monitoringu budú po sumarizácii a analýze získaných údajov publikovať Štátne lesy TANAPu, Správa TANAPu a poľský Tatranský národný park (TPN) v spoločnej publikácii začiatkom budúceho roka.