Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Opätovne budú zisťovať počty kamzíkov v Tatrách

14.10.2009 13:17

Kamzík v Belianskych Tatrách (autor: Ján Slivinský) Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAPu) v zmysle programu starostlivosti o zver v Tatranskom národnom parku organizujú v dňoch 28. a 29. októbra spočítanie kamzičej zveri na území národného parku spravovanom Štátnymi lesmi TANAPu. V takmer šesťdesiatich lokalitách dvanástich ochranných obvodoch od Zverovky až po Tatranskú Javorinu bude kamzíky spočítavať takmer stovka zamestnancov Štátnych lesov TANAPu. Tak ako každoročne aj tento rok budú spočítavať kamzíky v spolupráci s Tatrzanskim Parkom Narodowym na poľskej strane Tatier a Správou TANAPu, ktorá bude spočítavať kamzíky v liptovskej časti Tatier.

Kým jesenným spočítaním zaznamenávajú Štátne lesy TANAPu kmeňový stav kamzičej populácie pred zimou, jarné spočítavanie je zamerané hlavne na zisťovanie počtu mláďat. Pri tohtoročnom jarnom spočítavaní žilo v Tatrách 720 kamzíkov, z toho 131 mláďat.

Počas viac ako päťdesiatročného sledovania kamzičej populácie zaznamenali Štátne lesy TANAPu ich najnižší počet koncom 90-tych rokov minulého storočia, kedy počet kamzíkov v tomto území klesol pod 200 jedincov. Najviac kamzíkov žilo v Tatrách v roku 1964.