Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Päťročný pokalamitný výskum prezentuje výsledky

05.11.2009 13:49

Prírodné podmienky na kalamitných plochách Tatranského národného parku sa po piatich rokoch podstatne zlepšili. Konštatujú to vedci zaoberajúci sa výskumom zmien ekosystémov v Tatranskom národnom parku po vetrovej kalamite z novembra 2004. Výsledky svojich výskumov realizovaných v tomto území budú prezentovať na IV. seminári pod názvom Pokalamitný výskum v Tatranskom národnom parku. Tri desiatky vedcov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska sa stretnú v piatok 6. novembra t.r. v Infocentre Múzea TANAPu Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici.

„Našim tohtoročným cieľom je prezentovať najnovšie výsledky týkajúce sa súčasného stavu a zmien ekosystémov postihnutých vetrovou kalamitou v roku 2004 a zintenzívniť medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti ekologického výskumu zameraného na oblasť Vysokých Tatier,“ hovorí Peter Fleischer, vedúci Výskumnej stanice a múzea Štátnych lesov TANAPu. Jednou z prezentovaných bude aj téma postupujúcej lykožrútovej kalamity. „Podľa množstva spracovaných stromov napadnutých lykožrútom a vizuálneho odhadu plochy suchárov v 5. stupni ochrany prírody je zrejmé, že lykožrútová kalamita v národnom parku v rovnakej miere ako vlani, pokračuje aj v tomto roku,“ konštatuje Peter Fleischer.

Poznatky z päťročných výskumov prezentovaných na seminári budú publikované v samostatnom vydaní Štúdie o TANAPe. „Nebude to však iba súbor jednotlivých odborných príspevkov. V komentároch chceme verejnosti vysvetliť, čo sme od toho ktorého výskumu očakávali, aké sú výsledky, či sa získané poznatky líšia od našich očakávaní a zamyslieť sa nad tým, ako treba vo výskume pokračovať tak, aby smečo najlepšie pochopili vzájomné prírodné súvislosti,“ dodáva Peter Fleischer.