Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Medveď v titulnej role detskej poviedky

13.11.2009 08:40

Macko (autor: Ján Slivinský) Jednou z postáv v poviedke musí byť medveď. To je podmienka literárnej súťaže pre deti, ktorú vyhlásili Štátne lesy TANAPu. Súťaž o najkrajšiu poviedku na tému MEDVEĎ je určená žiakom slovenských základných škôl. Napísané, podpísané a odovzdané literárne príspevky bude porota hodnotiť v dvoch kategóriách: I. kategóriu budú tvoriť žiaci 1. až 4. ročníka, II. kategóriu žiaci druhého stupňa, teda 5. až 9. ročníka základných škôl.

Môže ísť o vymyslenú poviedku alebo skutočný príbeh. Rozsah je obmedzený na 3 500 znakov bez medzier, čo je približne jedna strana formátu A4. Súťažné práce treba poslať do 31. marca 2010 v elektronickej podobe na adresu istavny@lesytanap.sk alebo poštou na adresu Štátne lesy TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica s heslom na obálke „macko“. Diela bude hodnotiť trojčlenná porota, ktorej členmi budú pracovníci Štátnych lesov TANAPu a spisovateľ, ktorého meno bude zverejnené pri vyhlasovaní výsledkov súťaže.

Každá súťažná kategória bude vyhodnotená samostatne. Najzaujímavejšie práce budú postupne uverejňované v časopise Tatry. Medzi cenami pre autorov víťazných prác sú vecné odmeny, ubytovanie na 2 noci pre víťaza a jeho rodičov v zariadeniach Štátnych lesov TANAPu v Tatranskom národnom parku a ročné predplatné časopisu Tatry. Pre školu, z ktorej príde najväčší počet súťažných prác, usporiadajú Štátne lesy TANAPu výlet do tatranskej prírody s odborným výkladom sprievodcu.