Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Drevo z národného parku kradli zväčša na kúrenie

19.01.2010 15:17

Zvyšky po nelegálne vyrúbanom strome (autor: Pavol Spitzkopf) V minulom roku zaznamenali Štátne lesy TANAP-u v nimi spravovanom území Tatranského národného parku 90 prípadov krádeží dreva. Najväčší počet z nich sa stal v ochrannom obvode Tatranská Lomnica a Kežmarské Žľaby. Najčastejšie sa z lesných porastov národného parku v malých množstvách počas celého roka strácala haluzina, smrek a borovica, no výnimkou nebola ani breza a jelša. Najväčší nelegálny výrub stromov zaznamenali Štátne lesy TANAP-u v marci, kedy rómski osadníci v ochrannom obvode Kežmarské Žľaby vyrúbali 46 kusov smrekov a borovíc v hodnote dosahujúcej 1 420 Euro.

Podobný prípad sa stal aj v poslednom týždni minulého roka. V tomto období ukradli v ochrannom obvode Kežmarské Žľaby takmer 38 m3. Sekerám rómskych obyvateľov obce Stráne pod Tatrami podľahlo 12 kusov smreka a 15 kusov borovice. „Stromy boli vyrúbané, posekané na štiepky a až tak z lesných porastov odnesené na neznáme miesto. Po takejto nelegálne ťažbe zostali v porastoch vysoké pne (štompy, pozn. autora) a zvyšky korunných častí jednotlivých stromov,“ hovorí Pavol Spitzkopf, ekológ na ochrannom obvode Kežmarské Žľaby Štátnych lesov TANAPu. Celkový objem vlani ukradnutého dreva v Tatranskom národnom parku presiahol 125 m3 v hodnote presahujúcej 4 255 Euro. V chránenom území sa kradne drevo na kúrenie aj napriek tomu, že Štátne lesy TANAP-u predajú každoročne verejnosti v samovýrobe približne päť až sedem tisíc metrov kubických palivového dreva.

Do konca roku sa Štátnym lesom TANAP-u v spolupráci s políciou podarilo vyriešiť 40 prípadov krádeží dreva v nimi spravovanom území Tatranského národného parku. Siedmim páchateľom bol uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom, jednému páchateľovi súd uložil peňažný trest, voči dvanástim páchateľom zastavili trestné stíhanie podmienečne. Vo zvyšných prípadoch bolo od trestného stíhania upustené, trestné stíhanie bolo prerušené alebo uznesením odmietnuté.