Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Drevo z národného parku kradli zväčša na kúrenie

19.01.2010 15:17

Zvyšky po nelegálne vyrúbanom strome (autor: Pavol Spitzkopf) V minulom roku zaznamenali Štátne lesy TANAP-u v nimi spravovanom území Tatranského národného parku 90 prípadov krádeží dreva. Najväčší počet z nich sa stal v ochrannom obvode Tatranská Lomnica a Kežmarské Žľaby. Najčastejšie sa z lesných porastov národného parku v malých množstvách počas celého roka strácala haluzina, smrek a borovica, no výnimkou nebola ani breza a jelša. Najväčší nelegálny výrub stromov zaznamenali Štátne lesy TANAP-u v marci, kedy rómski osadníci v ochrannom obvode Kežmarské Žľaby vyrúbali 46 kusov smrekov a borovíc v hodnote dosahujúcej 1 420 Euro.

Podobný prípad sa stal aj v poslednom týždni minulého roka. V tomto období ukradli v ochrannom obvode Kežmarské Žľaby takmer 38 m3. Sekerám rómskych obyvateľov obce Stráne pod Tatrami podľahlo 12 kusov smreka a 15 kusov borovice. „Stromy boli vyrúbané, posekané na štiepky a až tak z lesných porastov odnesené na neznáme miesto. Po takejto nelegálne ťažbe zostali v porastoch vysoké pne (štompy, pozn. autora) a zvyšky korunných častí jednotlivých stromov,“ hovorí Pavol Spitzkopf, ekológ na ochrannom obvode Kežmarské Žľaby Štátnych lesov TANAPu. Celkový objem vlani ukradnutého dreva v Tatranskom národnom parku presiahol 125 m3 v hodnote presahujúcej 4 255 Euro. V chránenom území sa kradne drevo na kúrenie aj napriek tomu, že Štátne lesy TANAP-u predajú každoročne verejnosti v samovýrobe približne päť až sedem tisíc metrov kubických palivového dreva.

Do konca roku sa Štátnym lesom TANAP-u v spolupráci s políciou podarilo vyriešiť 40 prípadov krádeží dreva v nimi spravovanom území Tatranského národného parku. Siedmim páchateľom bol uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom, jednému páchateľovi súd uložil peňažný trest, voči dvanástim páchateľom zastavili trestné stíhanie podmienečne. Vo zvyšných prípadoch bolo od trestného stíhania upustené, trestné stíhanie bolo prerušené alebo uznesením odmietnuté.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020