Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Nový les rastie aj z darovaných peňazí

28.01.2010 14:50

Ilustračné foto (autor: Lenka Burdová) Viac ako dvesto tridsať tisíc euro minuli vlani Štátne lesy TANAP-u z účtu „Na obnovu lesa Štátnych lesov TANAP-u“, ktorý vznikol bezprostredne po kalamite v roku 2004. Účelovo viazané finančné prostriedky použili na nákup semennej suroviny a sadeníc a na pokrytie nákladov spojených s následnou starostlivosťou o mladé lesné porasty v nimi spravovanom území Tatranského národného parku. „V minulom roku sme v ochranných obvodoch Vyšné Hágy, Dolný Smokovec a Tatranská Lomnica zalesnili približne 74 hektárov vetrom poškodených kalamitných plôch. V nich sme vysadili takmer 175 000 sadeníc ihličnatých i listnatých drevín. Tým však naša úloha v tzv. sponzorskom území ani z ďaleka nekončí. V starostlivosti o novo vznikajúci les budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ konkretizuje Ján Marhefka z odboru starostlivosti o lesy Štátnych lesov TANAP-u.

Na obnovu lesa v Tatranskom národnom parku v správe Štátnych lesov TANAP-u po kalamite z 19. novembra 2004 sa počas verejnej zbierky vyzbieralo 1 176 302,35 Euro, z toho z Českej republiky bolo na účet poukázaných 245 070,70 Euro. Od roku 2005 do konca roku 2009 čerpali Štátne lesy TANAP-u z celkovej sumy na predmetný účel viac ako 520 380 Euro. Zalesnili približne 305 hektárov vetrom poškodených kalamitných plôch, v ktorých vysadili viac ako 991 000 sadeníc ihličnatých i listnatých drevín. Všetky darované finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte v štátnej pokladnici. Ich použitie a zostatok na účte vyúčtovávajú každoročne Štátne lesy TANAPu Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (MV SR).