Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Predmet ochrany v Tichej a Kôprovej doline je ohrozený

11.02.2010 14:49

Lykožrútom zničené stromy v prírodnom lese v Nefcerskej doline (autor: Lenka Burdová) V roku 2009 pribudlo v Tichej a Kôprovej doline v území v správe Štátnych lesov TANAPu približne 34 000 lykožrútom poškodených stromov na ploche presahujúcej 66 hektárov. Aj keď rok predtým (2008) zničil lykožrút v dolinách dovtedy zelené stromy na ploche takmer 90 hektárov, vlaňajší prírastok lykožrútovej kalamity nepotvrdzuje slová zelených aktivistov, ktorí tvrdia, že „lykožrútová kalamita v tomto území prakticky skončila“. Kalamitne premnožený podkôrny hmyz ničí v Tichej a Kôprovej doline vo veľkej miere prírodné a prirodzené lesy, ktoré tak postupne strácajú svoje jedinečné prírodné hodnoty.

V súčasnosti je v týchto dolinách v území v správe Štátnych lesov TANAPu podkôrnym hmyzom zničených viac ako 144 000 stromov na ploche presahujúcej 258 hektárov. Dnes už je tak dokázané, že ponechanie nespracovanej vetrovej kalamity v nepôvodných lesných porastoch bolo veľmi riskantné. Pokračovanie tohto procesu môže spôsobiť nezvratné poškodenie najcennejších častí tatranskej prírody.

Vetrová kalamita v novembri 2004 zničila v Tichej a Kôprovej doline v území v správe Štátnych lesov TANAPu na ploche takmer 300 hektárov približne 185 000 stromov. Prírodné a prirodzené lesy v dolinách zasiahol prepadavý vietor len minimálne. Poškodil lesné porasty, ktoré boli založené sčasti na bývalých pasienkoch a sčasti na bývalých kalamitných plochách (vetrové a snehové kalamity v roku 1921, 1925, 1941, 1989, 2000 a 2002). Víchrica z novembra 2004 teda zasiahla a poškodila v minulosti umelo založené lesné porasty, ktoré boli po vzniku TANAPu lesnícky manažované tak, aby mali v budúcnosti charakter prírode blízkych lesov.

Do začiatku jarného rojenia podkôrneho hmyzu v roku 2005 spracovali Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území v Tichej a Kôprovej doline približne 54 400 stromov na ploche 165 hektárov. Zvyšná kalamitná plocha musela z dôvodu (ne)rozhodnutí štátnej správy ochrany prírody a obštrukcií zelených aktivistov zostať bez zásahu. Na nej sa viac ako 86 600 stromov v podobe potravnej bázy stalo základom pre kalamitné premnoženie podkôrneho hmyzu v týchto dolinách.

Viac informácií nájdete na www.lesytanap.sk pod titulom Fakty o Tichej a Kôprovej doline.