Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Súťaž na internete preverí vedomosti o Tatrách

26.02.2010 13:10

Vedomosti tých, ktorí si myslia, že o Tatrách vedia dosť, preverí internetová vedomostná súťaž Tatry bez hraníc. Túto možnosť ponúka nielen im, ale predovšetkým širokej verejnosti Riaditeľstvo poľského Tatranskego Parku Narodowego (TPN) v spolupráci so Štátnymi lesmi TANAPu. Stačí kliknúť na www.tatrybezhranic.eu a zadať vlastné prihlasovacie heslo. Potom už len od 01. marca do 31. mája t.r. správne zodpovedať 92 otázok týkajúcich sa Tatranského národného parku tak na slovenskej, ako aj na poľskej strane Tatier.

Svoje vedomosti o tomto spoločnom najvyššom horstve si prihlásení účastníci preveria v oblasti živej a neživej prírody, topografie, histórie ochrany prírody, histórie tatranských národných parkov, histórie cestovného ruchu v tomto území ako aj v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa sprístupňovania a ochrany parkov. „Vedomostná internetová súťaž Tatry bez hraníc je určená pre všetkých tých, ktorí sa o Tatry zaujímajú. A to bez ohľadu na vek, pohlavie a národnosť. Rátame s tým, že zvolená forma podávania súťažných otázok prostredníctvom všadeprítomného internetu, umožní zúčastniť sa súťaže skutočne všetkým záujemcom,“ hovorí Peter Spitzkopf ml. zo Štátnych lesov TANAPu.

Internetová vedomostná súťaž Tatry bez hraníc začína 1. marca a končí 31. mája t.r.. Pravidlá súťaže sú už teraz prístupné v poľštine i slovenčine na www.tatrybezhranic.eu a prvá otázka súťaže bude podľa pravidiel uverejnená 1. marca t.r. o 00.00 hodine. Všetkým súťažiacim želáme veľa šťastia.