Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Súťaž na internete preverí vedomosti o Tatrách

26.02.2010 13:10

Vedomosti tých, ktorí si myslia, že o Tatrách vedia dosť, preverí internetová vedomostná súťaž Tatry bez hraníc. Túto možnosť ponúka nielen im, ale predovšetkým širokej verejnosti Riaditeľstvo poľského Tatranskego Parku Narodowego (TPN) v spolupráci so Štátnymi lesmi TANAPu. Stačí kliknúť na www.tatrybezhranic.eu a zadať vlastné prihlasovacie heslo. Potom už len od 01. marca do 31. mája t.r. správne zodpovedať 92 otázok týkajúcich sa Tatranského národného parku tak na slovenskej, ako aj na poľskej strane Tatier.

Svoje vedomosti o tomto spoločnom najvyššom horstve si prihlásení účastníci preveria v oblasti živej a neživej prírody, topografie, histórie ochrany prírody, histórie tatranských národných parkov, histórie cestovného ruchu v tomto území ako aj v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa sprístupňovania a ochrany parkov. „Vedomostná internetová súťaž Tatry bez hraníc je určená pre všetkých tých, ktorí sa o Tatry zaujímajú. A to bez ohľadu na vek, pohlavie a národnosť. Rátame s tým, že zvolená forma podávania súťažných otázok prostredníctvom všadeprítomného internetu, umožní zúčastniť sa súťaže skutočne všetkým záujemcom,“ hovorí Peter Spitzkopf ml. zo Štátnych lesov TANAPu.

Internetová vedomostná súťaž Tatry bez hraníc začína 1. marca a končí 31. mája t.r.. Pravidlá súťaže sú už teraz prístupné v poľštine i slovenčine na www.tatrybezhranic.eu a prvá otázka súťaže bude podľa pravidiel uverejnená 1. marca t.r. o 00.00 hodine. Všetkým súťažiacim želáme veľa šťastia.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020