Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Výnimka povoľuje v Tichej a Kôprovej doline lesoochranárske opatrenia

14.04.2010 13:25

Krížna na Podbanskom - pohľad na plochu po spracovaní vetrovej kalamity (autor: Lenka Burdová) Štátne lesy TANAPu majú na lesoochranárske a pestovné opatrenia v dolnej časti Národnej prírodnej rezervácie Tichá dolina a Národnej prírodnej rezervácie Kôprová dolina výnimku. Rozhodnutie o jej udelení vydané Ministerstvom životného prostredia SR doteraz nenadobudlo právoplatnosť. Lesy v oboch dolinách vrátane vzácnych prírodných lesov sú podkôrnym hmyzom už vážne poškodené, až zničené. Podľa obsahu rozhodnutia by mali Štátne lesy TANAPu v dotknutých častiach území prírodných rezervácií výlučne v navrhovanej B zóne vykonávať lesoochranárske a lesopestovné opatrenia tak, aby sa stav tunajších lesných biotopov zlepšoval. Udelená výnimka Štátnym lesom TANAPu zároveň umožní vytvoriť nárazníkové pásmo, v ktorom budú môcť vykonávať lesoochrannárske opatrenia brániace rozšíreniu podkôrneho hmyzu z obrovského rozsahu lykožrútovej kalamity v navrhovanej A zóne do lesov severného Slovenska, najmä Liptova a Spiša. Predmetom žiadosti Štátnych lesov TANAPu o udelenie výnimky ani obsahom rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o výnimke nie je hospodárska ťažba dreva v tomto území.

Štátne lesy TANAPu požiadali v septembri m.r. Ministerstvo životného prostredia SR o udelenie výnimky na vykonanie lesoochranárskch a lesopestovných opatrení v spodnej časti Národnej prírodnej rezervácie Tichá dolina a Národnej prírodnej rezervácie Kôprová dolina. Išlo o dorozhodnutie o udelení výnimky, o ktorej Krajský úrad životného prostredia (KUŽP) v Prešove nerozhodol z dôvodu prebiehajúceho konania Európskej komisie. Štátne lesy TANAPu tak urobili po tom, čo Európska komisia porušenie právnych noriem Štátnymi lesmi TANAPu nezistila a konanie voči Slovenskej republike zastavila.