Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Za zdravé lesy nesieme zodpovednosť spoločne

16.04.2010 14:23

Lesnícke dni - skladanie drevených skladačiek (autor: Eva Kuchárová) Hlavné námestie v Kežmarku sa stane dejiskom tohtoročných Lesníckych dní pod Tatrami. Štátne lesy TANAPu a mesto Kežmarok v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami SR, š.p. Pliešovce a Obvodným lesným úradom v Kežmarku ich tentoraz pripravili na piatok 23. apríla t.r.. „Prostredníctvom listovacieho stromu predstavia jednotlivé činnosti vykonávané v území Tatranského národného parku Štátne lesy TANAPu. Okrem prezentácie náučného chodníka Zadné Meďodoly prostredníctvom informačných tabúľ ponúknu Štátne lesy TANAPu najmä detským návštevníkom možnosť skladať drevené skladačky zvierat a drevín alebo nakresliť turistickú značku či triafať šiškou do koša,“ konkretizuje prezentáciu lesníkov za Štátne lesy TANAPu Igor Stavný.

O činnosti Vojenských lesov sa návštevníci Lesníckych dní v Kežmarku dozvedia z obrázkovo slovnej prezentácie „čo neviete o lese“. Okrem nej prinesú na hlavné kežmarské námestie sadenice drevín a ich semená a exponáty zvierat, ktoré v tunajších lesoch žijú. Tí zdatnejší si budú môcť vyraziť na peň stromu štítok, tzv. ciachovú značku alebo odpíliť kus z polena. „Počas celého dňa budú na námestí kynológovia a sokoliari,“ dodáva Igor Stavný.

Štvrtý ročník Lesníckych dní je jednou z akcií pripravovaných v rámci Medzinárodného roku biodiverzity. Tak ako v predchádzajúcich rokoch ponúknu podtatranskí širokej verejnosti informácie o význame a funkciách lesa pre spoločnosť a priblížia zodpovednú prácu lesníkov, na ktorých pleciach je zodpovednosť za ich trvalo udržateľný rozvoj. Lesnícke dni zároveň pripomenú skutočnosť, že za ochranu hodnôt lesa je zodpovedný každý jeden člen našej spoločnosti. Kežmarské Lesnícke dni sa začínajú v piatok 23. apríla t.r. na Hlavnom námestí v Kežmarku o 10.00 hodine slávnostným otvorením. Sú súčasťou celoslovenských Lesníckych dní konaných pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR od 22. do 1. mája t.r. v rôznych mestách Slovenska.