Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Lykožrút sfarbil tatranský les na červeno

21.04.2010 09:49

Dospelý smrekový les v Tatranskom národnom parku vysychá. Podkôrnemu hmyzu podľahlo od roku 2005 až doteraz viac ako 1 700 000 stromov. Z toho len v 5. stupni ochrany prírody takmer 770 000 stromov na ploche presahujúcej 1 300 hektárov. Zasiahnuté je územie národného parku Tichou dolinou na Podbanskom počnúc a Bielovodskou dolinou končiac. Pod tlakom lykožrútov vysychá dospelý prírodný les (prales) v Tichej doline, v Kôprovej doline, v Mengusovskej doline, v Zadných Meďodoloch a v Bielovodskej doline. Štátne lesy TANAPu na rýchly nástup lykožrútovej kalamity upozorňovali už v roku 2004.

Hlavným dôvodom sú predovšetkým rozhodnutia štátnej správy ochrany prírody podporované názormi zelených aktivistov o bezzásahovosti územia a možnosti sledovania prírodných procesov v nich. Týmito rozhodnutiami prikázala v území v 3. a 4. stupni ochrany prírody z celkového spracovaného množstva dreva ponechať 419 395 m3 a v 5. stupni ochrany prírody nedovolila spracovať 163 607 m3 kalamitného dreva. Ako základňa pre vznik lykožrútovej kalamity v TANAPe len v území v správe Štátnych lesov TANAPu tak zostalo takmer 600 000 m3 kalamitného dreva.

Viac informácii o pôvodnosti lesov v TANAPe, rozsahu vetrovej kalamity, rozsahu ponechanej kalamitnej drevnej hmoty v území, o šírení lykožrútovej kalamity v rokoch 2005 až 2009 a o tom, že ani v roku 2009 Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území TANAPu nezaznamenali ústup lykožrútovej kalamity vám ponúkame na www.lesytanap.sk v materiáli pod titulkom Lykožrútová kalamita v TANAPe vrátane znázornenia postupu lykožrútovej kalamity na ortofotomapách vyhotovených v rokoch 2005 až 2009 z leteckých fotografií územia Tatranského národného parku.