Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Dopravná značka upozorňuje vodičov na migrujúcu zver

29.04.2010 12:49

Dopravná značka Zver v úseku štátnej cesty Poprad-Smokovce (autor: Lenka Burdová) Na štátnej ceste vedúcej z Popradu do Dolného Smokovca pribudli štyri dopravné značky Zver s dodatkom dĺžky úseku. Každoročne totiž v úseku cesty, ktorý križuje koridor migrujúcej zveri, zahynie niekoľko desiatok kusov lesnej zveri. Srny, diviaky, líšky, kuny, zajace, vydry, tchory, jazvece, vretenice a dokonca ani vtáctvo nie je výnimkou. Aj to bol dôvod, prečo sa Štátne lesy TANAPu v spolupráci so Správou TANAPu rozhodli vypracovať spoločný projekt na ochranu zveri pred neželanou smrťou pod kolesami áut.

Ten pod názvom Cesta č. II/534 – Lesná zver – opatrenia na jej ochranu podali ešte v novembri minulého roku. „Projekt doplnenia zvislého dopravného značenia má upozorniť vodičov na úsek cesty, kde voľne žijúca zver vo väčšom množstve cez ňu prebieha,“ zdôvodňuje Peter Uram zo Štátnych lesov TANAPu. Dopravné značky osadili pracovníci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Náklady na výrobu značiek a ich osadenie nepresiahli 600 Euro, ktoré boli uhradené z mimorozpočtových účelovo viazaných prostriedkov Správy TANAPu.

Úsek začína pod výjazdom z bývalého záchytného parkoviska Pod lesom v smere na Poprad a končí pri cestnom nadjazde križujúcom predmetnú cestu. „Pre riešenie súčasnej nepriaznivej situácie sme navrhli, aby v kritickom úseku cesty boli osadené štyri zvislé dopravné značky Zver s dodatkom dĺžky úseku alebo platnosti,“ vysvetľuje Peter Uram.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Poprad vydal 7.12. m.r. rozhodnutie o doplnení dopravného značenia podľa predloženého projektu. V ňom určil osadiť dopravné značenie na ceste II/543 v km cca 7,000 – 8,500 v úseku Dolný Smokovec – križovatka Veľký Slavkov. Dôvod: zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie dopravných nehôd pri zrazení zvierat.

Dopravná značka Zver vodičov na možnosť, že im cez cestu prebehne zver, upozorní. Že sa nestretnú v jednom čase na jednom mieste však nezaručí. Aj preto je možno dôležité nielenže maximálnu povolenú rýchlosť dodržať, no v danom úseku možno i o niečo málo spomaliť.