Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Oheň spálil mladé lesné porasty

03.05.2010 08:53

Plocha požiaru v Tatranskej Lomnici (autor: Táňa Hoholíková) Prvý tohtoročný požiar v Tatranskom národnom parku zasiahol približne štyri hektáre lesných porastov v správe Štátnych lesov TANAPu. Pod obcou Tatranská Lomnica oheň poškodil až zničil mladé lesné porasty vo veku od 5 do 50 rokov a tohtoročné výsadby. Celkovú škodu Štátne lesy TANAPu vyčíslili na 21 600 Euro, environmentálne škody sú nevyčísliteľné.

Vďaka rýchlemu zásahu HaZZ z Popradu a Kežmarku a dobrovoľného požiarneho zboru Tatranská Lomnica boli uchránené ďalšie prírodné a majetkové hodnoty. Príčina požiaru je zatiaľ neznáma.

Doteraz najväčším požiarom v území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu bol požiar v roku 2005, pri ktorom v ochrannom obvode Dolný Smokovec oheň zasiahol 230 hektárov kalamitného územia vrátane stojaceho lesa. Celkové škody sa vyšplhali na takmer 400 000 Euro (12 miliónov Sk).