Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Voda spôsobila v národných parkoch stotisícové škody

14.06.2010 14:31

Takto poškodila voda rieky Dunajec turistický chodník v Prielome Dunajca v PIENAPe (autor: Peter Gállik) Škody, ktoré v území Tatranského národného parku a v Pieninského národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu spôsobila koncom minulého týždňa po vytrvalých dažďoch voda, sa vyšplhali na takmer pol milióna euro. Štátne lesy TANAPu však vzhľadom na pomiestne ešte stále zložité podmienky nevylučujú, že voda napáchala podstatne väčšie škody. „Ide o poškodenia lesnej dopravnej site, siete turistických chodníkov, korýt organizáciou spravovaných drobných vodných tokov vrátane technických diel na nich. Voda poškodila budovy, mosty, drevené lavice ponad vodné toky, škody zanechala v lesných škôlkach a aj na iných objektoch slúžiacich organizácii,“ hovorí Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu.

V ochrannom obvode Podbanské poškodila voda turistický chodník a zničila tri lavice ponad vodné toky. V stredisku genofondu drevín vytopila záhony a na nich približne 150 000 kusov semenáčikov. Kaskády, odrážky, priepusty, zvážnice, cesty, mosty sú poškodené v celom území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu od Oravy až po Červený Kláštor. Najvyššie náklady na opravy si vyžiada turistický chodník vedúci z Červeného Kláštora do Lesnice, cesty, zvážnice a mosty v ochrannom obvode Podspády a Vyšné Hágy ako aj turistické chodníky, zvážnice a mosty v ochrannom obvode Tatranská Lomnica.

Štátne lesy TANAPu už v týchto dňoch opravujú najviac poškodené úseky predovšetkým turistickej siete. Týka sa to najmä červeno značeného turistického chodníka vedúceho z Červeného Kláštora do Lesnice v Pieninskom národnom parku a lesnej cesty slúžiacej aj ako turistický chodník vedúcej z Lysej Poľany do Bielovodskej doliny. Pracovníci jednotlivých ochranných obvodov Štátnych lesov TANAPu opravujú poškodené premostenia ponad drobné vodné toky a vodou podmyté turistické chodníky tak, aby ako správca značkovaných turistických chodníkov na území TANAPu a PIENAPu mohol konštatovať, že začiatkom letnej turistickej sezóny sú všetky riadne označené a bez väčších problémov priechodné. O aktuálnom stave na turistických chodníkoch budú Štátne lesy TANAPu informovať turistickú verejnosť na stránke www.lesytanap.sk a prostredníctvom médií.