Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Súťaž Tatry bez hraníc má svojich víťazov

15.06.2010 14:17

Víťazi internetovej vedomostnej súťaže Tatry bez hraníc (autor: Táňa Hoholíková) Internetová vedomostná súťaž Tatry bez hraníc preverila vedomosti o Tatrách viac ako dvoch tisícok Slovákov, Poliakov a Čechov. Najúspešnejšou odpovedajúcou na zväčša neľahké otázky s najväčším počtom bodov v súťaži je Lidia Maląg z Poľska. O druhé miesto sa podelili traja Poliaci Malgorzata Radwan, Marcin Radwan a Tomasz Świerkot. V poradí tretím najúspešnejšími odpovedajúcimi sú Alexandra Huostiková zo Slovenska, Marcin Pajewski a Piotr Nowakowski z Poľska.

Súťaže sa zúčastnilo približne 2000 súťažiacich z Poľskej republiky, Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Anglicka. Na všetkých 92 súťažných otázok počas troch mesiacov odpovedalo 1902 z nich. A to približne v rovnakom počte zo slovenskej ako aj poľskej strany Tatier. Jediným rozdielom bola len skutočnosť, že zatiaľ čo slovenskí súťažiaci mali problém zodpovedať na otázky týkajúce sa poľskej strany Tatier, poľskí súťažiaci problém odpovedať na otázky o slovenských Tatrách nemali takmer žiadne.

Internetovú vedomostnú súťaž o Tatrách spoločne pripravili riaditeľstvo Tatranského národného parku (TPN) v Poľsku a Štátne lesy TANAPu. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.