Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Vzácnym Prameniskom prevedie turistov náučný chodník

15.06.2010 14:24

Slávnostné prestrihnutie pásky na novootvorenom náučnom chodníku Pramenisko (autor: Táňa Hoholíková) Päť zastavení má nový náučný chodník Pramenisko. Vo vzácnom území rovnomennej Národnej prírodnej rezervácie ho pre návštevníkov Tatranského národného parku pripravili Štátne lesy TANAPu. „Náučný chodník je súčasťou takmer 3,5 kilometrového prechádzkového okruhu, ktorý začína pri Expozícii tatranskej prírody – botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici. Samotný náučný chodník Pramenisko je dlhý asi 800 metrov a od botanickej záhrady je vzdialený približne jeden kilometer. Pokojnou chôdzou sa dá tento nenáročný okruh prejsť za dve hodiny,“ hovorí Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAPu.

Spomenutých päť zastavení na náučnom chodníku Pramenisko rozpráva o jedinečnom území, v ktorom významnú úlohu zohráva voda. „Pramenisko je ukážkou tatranských podmáčaných jelšových lesov. Ráz tohto územia určuje najmä voda v podobe jarčekov, potokov i stojacich vôd. Navyše hladina spodnej vody je blízko povrchu alebo priamo na ňom,“ vysvetľuje Igor Stavný. Návštevník náučného chodníka Pramenisko sa tak počas prechádzky dozvie, prečo je tunajšie okolie zamokrené a že vodou ovplyvnené prostredie nie je bez života. O lese ovplyvnenom vodou i o tom, aké živočíchy a rastliny v ňom žijú, informujú návštevníkov panely umiestnené popri chodníku. Pritom z dvoch vyhliadkových plošín majú turisti možnosť vidieť časť územia vzácneho Prameniska. Na jednej z plošín je na drevenej tabuli vygravírovaná krajina s popisom štítov porovnateľná so skutočnosťou, ktorú turista vidí pred sebou.

Pre svoju jedinečnosť bolo Pramenisko vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu (územie s najvyšším stupňom ochrany), patrí do zoznamu 72 národne významných mokradí a je súčasťou siete európsky významných biotopov Natura 2000 v kategórii horské a podhorské lužné lesy. „Pramenisko je najstarší a najzachovalejší lesný porast tohto typu v Tatrách. Je málo narušený ľudskou činnosťou a preto má ešte i dnes charakter prírodného lesa,“ dodáva Igor Stavný.