Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kamzíkom v Tatranskom národnom parku sa darí

18.07.2010 13:56

Kamzíky v Belianskych Tatrách (autor: Marcel Tobis) Tohtoročné jarné spočítanie kamzíkov opätovne potvrdilo, že sa populácii vzácneho endemického druhu živočícha v Tatrách skutočne darí. Počas posledného júnového dňa bolo v tomto území napočítaných 678 kamzíkov, z toho 481 v slovenskej časti Tatier. „Je potešiteľné, že napriek studenej jari a neskorému snehu sme v celých Tatrách napočítali 98 mláďat kamzíka tatranského vrchovského, z toho v slovenskej časti Tatier 64, a v poľskej 34. Prírastok je dostatočný na to, aby vykryl celoročné straty kamzičej zveri v Tatrách. Môžeme tak konštatovať, že populácia kamzíka vrchovského tatranského je stabilizovaná,“ hovorí Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAPu.

Zaujímavosťou tohtoročného jarného spočítavania kamzíkov bol podľa slov Jozefa Hyblera „...nález uhynutého dospelého kamzíka v Kôprovej doline, ktorého pravdepodobne deň pred tým ulovil rys. V deň spočítavania sledoval útok orla na kamzičie mláďa kolega na Podspádoch, ktorého pred istou smrťou včasným zásahom zachránila matka kamzica. V ten istý deň mal možnosť vidieť aj útok medveďa na čriedu kamzíc s mladými, ktorých zachránil útek do bezpečia neprístupných skalných masívov.“ Priebeh spočítania kamzíkov neplánovane narušil vrtuľník, ktorý nalietavaním do dolín plašil kamzíky. „Pre kamzíka takéto náhle vyrušenie znamená veľmi stresovú situáciu. Pri jeho panickom úteku môže dôjsť k zraneniu, pošmyknutiu, pádu či úhynu,“ poznamenáva Jozef Hybler.

Spočítavanie kamzičej zveri organizujú Štátne lesy TANAP s poľským Tatrzanskim Parkom Narodowym (TPN) a v spolupráci so Správou TANAPu už vyše päť desiatok rokov, sledujúc stav tohto vzácneho živočícha. Jarné spočítavanie je zamerané hlavne na zisťovanie počtu mláďat, v jesenných mesiacoch sa spočítavajú kamzíky pre poznanie kmeňových stavov pred zimou. Každoročne sa získa prehľad o tom, ako sa populácia kamzíka v Tatrách vyvíja. Najnižší počet kamzíkov zaznamenali v Tatrách koncom 90-tych rokov minulého storočia, keď klesol až na hranicu 200 jedincov. Najpočetnejšie stáda sa v národnom parku pásavali v rokoch 1964 až 1965, kedy na tatranských svahoch napočítali až do tisíc kamzíkov.