Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Lykožrút neustupuje, neodolávajú mu ani prírodné lesy

23.07.2010 13:34

Kalamitná plocha v Tichej doline (autor: OR HaZZ v Poprade) Pod vývoj lykožrútovej kalamity v Tatranskom národnom parku sa v tomto roku výrazne podpisuje priebeh počasia. Už jarné rojenie podkôrneho hmyzu začalo v porovnaní s minulým rokom o približne dva týždne neskôr. Štátne lesy TANAPu preto očakávajú, že v tomto roku sa práve kvôli premenlivému a pomerne chladnému počasiu v jarných mesiacoch vyvinie len jedna, maximálne jeden a pol generácie lykožrúta smrekového. Všetko však bude závisieť od letného rojenia, ktorému je priebeh počasia sprevádzaný vysokými teplotami veľmi naklonený.

„Porovnávať tohtoročný vývoj lykožrútovej kalamity v TANAPe s vlaňajším nie je možné. Po prvé preto, že tento rok jeho priebeh ovplyvňuje už spomenuté nepriaznivé počasie v jarných mesiacoch. A po druhé preto, že sa lykožrút presúva do bezzásahového stupňa ochrany prírody, kde stále nachádza dostatok vhodnej potravy,“ vysvetľuje Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu. V bezzásahovom území robia Štátne lesy TANAPu len kvalifikovaný odhad existujúcej a pribúdajúcej lykožrútovej kalamity. Nie je však pochýb o tom, že ešte aj v tomto roku suchých stromov v bezzásahovom území pribudne. „Dnes však ešte nevieme koľko a v akom rozsahu,“ poznamenáva Marián Šturcel.

Zasiahnuté je celé územie Tatranského národného parku. Už sa nedá hovoriť ani o tom, ktorá z lokalít je zasiahnutá najviac. Rýchlo a veľkoplošne sa rozpadajú smrekové porasty najmä v okolí Tatranskej Lomnice, Tatranskej Javoriny, Podspádov, Kežmarských Žľabov a na Podbanskom. Lykožrútová kalamita ďalej postupuje v bezzásahovom stupni ochrany prírody, kde poškodzuje prírodné lesy. V nižších stupňoch ochrany prírody, kde Štátne lesy TANAPu vykonávajú opatrenia proti šíreniu podkôrneho hmyzu, lykožrútová kalamita postupuje v menšom rozsahu.

Opatrenia proti šíreniu podkôrneho hmyzu vykonávajú Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území TANAPu nepretržite už piaty rok. „Lykožrútovú kalamitu sa však úspešne darí tlmiť len v Roháčskej časti TANAPu, kde našťastie doteraz ochrana prírody nevyhlásila nezmyselne veľké bezzásahové územia, v ktorých sa lykožrút množí a napáda široké okolie. Pritom podstatnú časť ochrany lesa v celom kalamitnom území národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu tvorí asanácia chrobačiarov, ich odkôrnenie a ponechanie na mieste,“ dodáva Marián Šturcel.

Od roku 2005 do konca júna tohto roku spracovali Štátne lesy TANAPu takmer 750 000 m3 lykožrútovej kalamitnej drevnej hmoty na ploche 3 230 hektárov. V bezzásahovej zóne odhadujú viac ako 600 000 m3 chrobačiarov (stromov poškodených lykožrútom) na ploche presahujúcej 2 600 hektárov. Podkôrny hmyz v TANAPe v území v správe Štátnych lesov TANAPu poškodil celkovo už viac ako 1 800 000 stromov na ploche presahujúcej 5 800 hektárov. Je to prírastok 67% k ploche poškodenej vetrovou kalamitou v novembri 2004.