Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Suchých stromov nad hlavami turistov pribúda

28.07.2010 09:27

Informačné tabule upozorňujúce na nebezpečenstvo pádu suchých stromov (autor: Lenka Burdová) Lykožrútová kalamita v Tatranskom národnom parku v bezzásahovej zóne vážne narušila stabilitu lesných porastov, cez ktoré vedú turistické chodníky do vysokohorského prostredia. Preventívne opatrenia, ktoré signalizovalo ministerstvo životného prostredia a Štátna ochrana prírody, neboli doteraz realizované. Suché stromy sa už začínajú rozpadať a lámať a stávajú sa bezprostrednou hrozbou pre turistov. Z tohto dôvodu Štátne lesy TANAPu upozorňujú turistov na hroziace nebezpečenstvo v teréne informačnými tabuľami s nápisom: Pozor! Bezzásahová zóna ochrany prírody Nebezpečenstvo pádu stromov Vstup na vlastné riziko

Tabule umiestňujú pracovníci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu na najohrozenejších úsekoch turistických chodníkov. Ide napríklad o chodníky zo Starého Smokovca a z Tatranskej Lomnice k Zamkovského chate, z Tatranskej Lomnice na Malú Svišťovku, o úsek magistrály v pásme lesa od Skalnatej chaty až po Sliezsky dom, o chodník z Tatranskej Polianky po Sliezsky dom, o turistický chodník zo zastávky TEŽ Popradské pleso cez Popradské pleso až k Hincovmu plesu, o úsek magistrály medzi Popradským plesom a Štrbským Plesom či o chodník z Troch studničiek na Grúnik. Predmetné informačné tabule budú inštalované aj v Tichej a Kôprovej doline v úsekoch, kde sa suchý les dotýka turistického chodníka. Postupne s odumieraním lesa budú Štátne lesy TANAPu, ako správca turistických značkovaných chodníkov na území TANAPu, označovať i ďalšie, pre turistov rizikové úseky.

Ohrozovanie turistov padaním suchých stromov a ich častí na turistické značkované chodníky v Tatranskom národnom parku je jedným z ďalších negatívnych dôsledkov rozsiahlej lykožrútovej kalamity, ktorá v tomto chránenom území vznikla z nespracovanej vetrovej kalamity z roku 2004 z dôvodu ochrany prírody.