Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Turistický chodník v Prielome Dunajca budú opravovať

03.09.2010 15:23

Chodník v Prielome Dunajca (autor: Peter Gállik) Červeno značený turistický chodník v Prielome Dunajca budú Štátne lesy TANAPu od septembra opravovať. Rekonštrucie sa budú týkať najmä poškodených oporných múrov,povrchu turistického chodníka ako aj odvodňovacích kanálov a priepustí. Počas tohtoročných povodní turistický chodník vedúci z Česrveného Kláštora do Lesnice v oboch smeroch na mnohých miestach vážne poškodila voda rieky Dunajec. Štátne lesy TANAPu ako správca turistickej siete v Pieninskom národnom parku rozhodli preto o jeho opravení v celej osemkilometrovej dĺžke.

Prípravné práce prebiehajú už v týchto dňoch. Práce na samotnej rekonštrukcii turistického chodníka začnú potom, ako bude ukončené verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác. „Predpokladáme, že počas výkonu prác budú pre turistickú verejnosť na chodníku platné krátkodobé obmedzenia. V záujme výkonu prác bez kolízií bude možno potrebné turistický chodník dočasne uzavrieť. O podrobnostiach budeme turistickú verejnosť včas informovať prostredníctvom stránky www.lesytanap.sk a médií, ako aj prostredníctvom informačných tabúľ umiestnených priamo v teréne. Turistov žiadame, aby v záujme vlastnej bezpečnosti pokyny rešpektovali," hovorí námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu Marián Šturcel.

Turistický chodník vedúci v Prielome Dunajca z Červeného Kláštora do Lesnice v oboch smeroch slúži okrem peších turistov a cyklistov aj ako jediný bezbariérový turistický chodník v PIENAPe pre turistov so zníženou schopnosťou pohybu. Po predmetných opravách bude plne funkčný a opätovne slúžiaci turistickej verejnosti.