Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V botanickej záhrade kvety už odkvitli. Do mája bude zatvorená.

14.09.2010 15:09

Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici (autor: Táňa Hoholíková) Tatranskú kvetenu v Expozícii tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici môžu jej návštevníci v pätnásty septembrový deň tohto roku vidieť posledný krát. Od štvrtku 16. septembra bude botanická záhrada až do jej otvorenia v máji budúceho roku zatvorená. „Tatranská kvetena prežíva kvôli vyšším nadmorským polohám skrátené vegetačné obdobie. Väčšina kvietkov už odkvitla. No pred napadnutím prvého snehu nás čaká ešte množstvo práce. Posledný krát sa celý areál botanickej záhrady pokosí. Vyplejú sa skalky, vypustí sa celý zavlažovací systém a jazierka, vyčistia sa prívodné toky. Dozbierajú sa semená kvietkov, ktoré ešte kvitnú a koncom októbra vysievame semená, aby boli pripravené priesady kvietkov budúcu jar na predaj,“ hovorí Janka Černická, vedúca strediska Expozície tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu.

Expozíciu tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici navštívilo počas štyroch mesiacov tohto roku viac ako sedem tisíc turistov. Pričom obdivovatelia tatranskej kveteny si do vlastných záhradiek a kvetináčov odniesli takmer 2 500 kusov sadeníc rastlín a stromov. „Najväčší záujem spomedzi približne sedemdesiatich druhov bol o plesnivec alpínsky, horec clusiov, dryádku osemlupienkovú a vŕbu sieťkovanú. Všetky predávané sadenice pestujeme v botanickej záhrade. A musím povedať, že v tomto roku sa rastlinám v záhrade mimoriadne darilo,“ poznamenáva Janka Černická.

Štátne lesy TANAPu predstavujú v botanickej záhrade na ploche takmer 3 hektáre návštevníkom približne 290 bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Turisti tu môžu vidieť endemický druh Tatier a Fatry mak tatranský, vzácnu skalokrásku pyrenejskú, trávničku alpínsku a vičenec horský vyskytujúce sa v Tatrách len na jednej lokalite. Z glaciálnych reliktov tu rastie dryádka osemlupienková, lomikameň ovisnutý, turička jednoduchá a ostrička myšia.