Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Druhová rozmanitosť zveri v TANAPe je stále pestrá

03.10.2010 13:43

Vlky v Tatranskej Javorine (autor: Marcel Tobis) Druhová rozmanitosť zvieracej ríše tzv. biodiverzita je v Tatranskom národnom parku zachovaná. Potvrdzuje to i tohtoročné spočítanie zveri žijúcej v tomto chránenom území, ktoré každoročne vykonávajú Štátne lesy TANAPu. „V posledných rokoch mierne narastajú stavy jelenej zveri. Vyššia úživnosť územia zväčšila aj populáciu srnčej a diviačej zveri a zveri, ktorá je potravne na ňu priamo naviazaná. To znamená, že súčasne mierne pribudlo aj predátorov jelenej, srnčej a diviačej zveri,“ vyratúva Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAPu.

Najstabilnejšie sú podľa neho v tomto území počty vlkov, ktoré sú už niekoľko rokov takmer nemenné. „Hoci sa vlky pohybujú na pomerne veľkom území, stopy a pobytové znaky nám potvrdzujú, že sa vlkom v Tatranskom národnom parku darí.“

Tento pozitívny stav možno pripísať aj starostlivosti o lesnú zver, ktorej Štátne lesy TANAPu venujú veľkú pozornosť nielen počas zimného obdobia, ale celoročne a to tzv. ochrannými službami. „Efekt našej starostlivosti je značný. Vďaka nej sa zvyšuje početnosť a zlepšuje kondičný a zdravotný stav jelenej, srnčej a diviačej zveri. A vďaka tomu prirodzení predátori tejto zveri – vlk, rys či medveď – tu nachádzajú dostatok prirodzenej potravy a zabezpečujú takú druhovú pestrosť a výskyt pôvodných druhov, akú v Európe už len ťažko nájdeme,“ konštatuje Jozef Hybler. Napriek spokojnosti s druhovou rozmanitosťou zvieracej ríše v TANAPe aj zoológ priznáva, že početnosť jedného druhu je vyššia, ako by bola v tomto území žiaduca. „V prípade vlka a rysa funguje prirodzená autoregulácia, takže nie je možné, aby sa ich populácie v priebehu roka či dvoch znásobili. Hlavnou dominantnou potravou rysa je srnčia zver. Hoci sa jej stavy zvyšujú, prudký nárast u rysej populácie sme zatiaľ nezaznamenali. Problémy sú s medveďou populáciou, ktorá zasahuje až do intravilánov tatranských a podtatranských osád. V súčasnosti je medvedia populácia taká veľká, že územie Tatranského národného parku je pre ňu pritesné.“

Tatranskí lesníci považujú za pozitívny jav zvyšujúci biodiverzitu v TANAPe aj návrat sokola sťahovavého na pôvodné hniezdiská, ktorý sa z Tatier vytratil približne pred desiatimi rokmi. Aj to je dôvod navyše, pre ktorý môže Jozef Hybler konštatovať, že: „V súčasnosti nie je v Tatrách žiaden druh, ktorý by mal výrazne zostupnú tendenciu. Zaznamenali sme zatiaľ len pokles populácie tetrova hoľniaka hlucháňa a jariabka. Hlucháne totiž vyhľadávajú na svoje tokaniská staré preriedené porasty, ktorých je vzhľadom na postup lykožrútovej kalamity v území Tatranského národného parku z roka na rok menej.“


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020