Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Lesní pedagógovia naučia deti rozpoznať tatranské spevavce

15.10.2010 12:44

Maľovanie vtáčikov v rámci lesnej pedagogiky (autor: Igor Stavný) Spevavce Tatier sú tohtoročnou hlavnou témou stretnutí lesných pedagógov Štátnych lesov TANAPu so žiakmi v základných školách tatranského regiónu. „Každý rok hľadáme nejakú novú tému, ktorá súvisí s územím Tatier. Tentoraz sme využili potenciál nášho kolegu Vlada Michalca z ochranného obvodu Habovka, ktorého záľubou sú popri náročnej lesníckej práci spevavce žijúce, hniezdiace či len prezimujúce v tomto regióne,“ vysvetľuje Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAPu. Viac ako 630 žiakom v dvadsiatich základných školách od Oravy až po Červený Kláštor sa bude počas celého školského roka venovať 22 lesných pedagógov z radov lesníkov.

Počas nasledujúcich ôsmich mesiacov sa tak žiaci oboznámia so základnými údajmi o spevavcoch a podrobnejšie s druhmi, ktoré obývajú Tatry. Súčasťou prezentácie, ktorú pre školy lesní pedagógovia pripravili, sú aj zvukové záznamy spevov jednotlivých druhov spevavcov a filmové zábery natočené priamo v prírode. „V neskorých jesenných alebo už v zimných mesiacoch nainštaluje každá trieda vtáčiu búdku na strom v areáli školy alebo v neďalekom lese. Neskôr, v jarných mesiacoch, bude úlohou žiakov sledovať obsadenosť búdky a kŕmenie mláďat. Toto pozorovanie pri búdke, ale i mimo nej, budú zaznamenávať do pracovného listu. Na obdobie zimy dostane každá trieda kŕmidlo, ktoré bude pozorovať a zaznamenávať prilietajúce kŕmiace sa druhy spevavcov do pracovného listu. Pre každého žiaka donesie lesný pedagóg do triedy hlinených vtáčikov, ktoré žiaci podľa vzoru vymaľujú temperovými farbami. Cieľom je lepšie zapamätanie si toho ktorého druhu spevavca vlastnou aktivitou,“ vysvetľuje Igor Stavný.

Lesní pedagógovia z radov lesníkov Štátnych lesov TANAPu sa deťom v základných školách systematicky venujú už ôsmy rok. Každoročne odkrývajú nové tajomstvá tatranskej prírody. Vedomosti získané prostredníctvom lesných pedagógov si pred koncom každého školského roka porovnávajú vo vedomostnej súťaži Putovná sova. Jej v poradí už 8. ročník sa uskutoční začiatkom júna budúceho roku.