Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kamzíkov v Tatrách spočítajú v náhradnom termíne

25.10.2010 12:48

Kamzík (autor: Marcel Tobis) Pravidelné spočítanie kamzičej populácie v Tatranskom národnom parku sa uskutoční vo štvrtok 28. októbra t.r.. Avizované minulotýždňové spočítanie kamzíkov bolo pre nepriaznivé počasie zrušené. Na náhradnom termíne sa spoločne dohodli Štátne lesy TANAPu, Správa TANAPu a Tatranski park narodowi. Ako každoročne, aj tentoraz sa počty kamzičej populácie zisťujú v zmysle programu starostlivosti o zver, ktorú v slovenskej časti Tatier zabezpečujú Štátne lesy TANAPu.

Počas jedného dňa bude v takmer šesťdesiatich lokalitách v dvanástich ochranných obvodoch od Zverovky až po Tatranskú Javorinu spočítavať kamzíky približne stovka pracovníkov Štátnych lesov TANAPu. V liptovskej časti Tatier budú kamzíky spočítavať pracovníci Správy TANAPu a na poľskej strane Tatier pracovníci Tatranskego parku narodowego (TPN).

Kým jesenným spočítaním sa zaznamenáva kmeňový stav kamzičej populácie pred zimou, jarné spočítanie je zamerané hlavne na zisťovanie počtu mláďat. Pri tohtoročnom jarnom spočítaní žilo v slovenských i poľských Tatrách spoločne 678 kamzíkov, z toho 98 mláďat. Počas viac ako päťdesiatročného sledovanie kamzičej populácie bol zaznamenaný ich najnižší počet koncom 90-tych rokov minulého storočia, kedy počet kamzíkov v tomto území klesol pod 200 jedincov. Najviac kamzíkov žilo v Tatrách v roku 1964.