Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Populácia vzácneho kamzíka v Tatrách neslabne

04.11.2010 11:37

Kamzík v Tatranskej Javorine (autor: Ján Slivinský) Počas tohtoročného jesenného spočítavania kamzíkov, ktoré v Tatrách každoročne organizujú Štátne lesy TANAPu v spolupráci so Správou TANAPu a Tatranskim parkom narodowim (TPN), ich v tomto vzácnom území narátali 841 kusov. Z toho na slovenskej strane Tatier 699 a na poľskej strane Tatier 142 kusov. Potešiteľný je i počet tohtoročných mláďat kamzíka tatranského vrchovského, ktorých tentoraz napočítali 74 kusov, z toho na slovenskej strane 57 a na poľskej 17 kusov.

Zdravotný stav tatranskej kamzičej populácie je len na základe pozorovaní ťažko odhadnúť. Prečo je tomu tak, vysvetľuje Jozef Hybler: „Počas spočítavania môžeme spozorovať napríklad krívajúce alebo neprefarbené, teda nepresrstené jedince. Alebo mláďatá, ktoré počas leta nestihli dorásť. Optické posúdenie ale nezachytí skutočnosť, že tohtoročné mladé je priveľmi slabé na to, aby prežilo nastávajúcu zimu. Preto každoročne odoberáme v teréne vzorky trusu, aby sme mohli zistiť prípadné ochorenia v tráviacom ústrojenstve kamzíkov.“

Prežiť zimu v tatranských podmienkach je pre kamzíka veľmi náročné. Každoročne sa preto počíta s určitými stratami. Nielen kvôli lavínam, poveternostným podmienkam či človeku, ale aj kvôli predátorom tohto vzácneho živočíšneho druhu. „Kamzík, ako každá iné zver, pudovo cíti, ako sa má na zimu pripraviť. Preto pokiaľ je na jeseň dostatok paše a kamzík nie je pri nej rušený, tak sa vykŕmi natoľko, aby jeho tukové zásoby a to čo si počas zimy nájde stačilo na to, aby zimu prežil. A straty, ktoré sú každý rok, by mohli opätovne vykryť jarné prírastky. Pokiaľ neprídu neskoré mrazy a snehy,“ vysvetľuje Jozef Hybler. V prípade veľmi tuhej zimy sa kamzíky sťahujú do nižších polôh, kde pre nich lesníci pripravujú krmivo v podobe sušenej jarabiny a soli. „Ak na tradičných miestach, kde sa zver v tomto období koncentruje, nachádza jarabinu a soľ, je to pre ňu určite veľká pomoc a takéto miesta navštevujú kamzíky pravidelne,“ dodáva Jozef Hybler.

Jesenným spočítaním sa zaznamenáva celkový stav kamzičej populácie pred zimou, na jar sa počítajú mladé prírastky. Počas viac ako päťdesiatročného sledovania kamzičej populácie bol zaznamenaný ich najnižší počet koncom 90-tych rokov minulého storočia, kedy počet kamzíkov na slovenskej strane Tatier klesol pod 200 jedincov. Najviac, vyše 900 kamzíkov žilo na slovenskej strane Tatier v roku 1964.