Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Na veľtrhu cestovného ruchu priblížia nový náučný chodník

19.01.2011 11:43

Ilustračná fotografia z veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour Bratislava (autor: Eva Kuchárová) Náučný chodník Pramenisko predstavia širokej turistickej verejnosti Štátne lesy TANAPu na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2011 Bratislava. V expozícii Prešovského samosprávneho kraja ho návštevníkom veľtrhu ponúkajú v skrátenej verzii prostredníctvom živej skalky, informačných panelov a fotografií. „Súčasťou výstavnej expozície pripomínajúcej tatranskú prírodu budú dva informačné panely z náučného chodníka Pramenisko s popisom, kde sa náučný chodník nachádza, lokalizačnou mapou, mapou jednotlivých zastavení a fotografiami, ktoré návštevníkom priblížia zaujímavosti náučného chodníka i jednotlivých zastavení,“ približuje Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAPu

a dopĺňa: „Záujemcom ponúkame v troch jazykových mutáciách informačné letáky o náučnom chodníku Pramenisko. K dispozícií sú aj bežné informačné materiály, ktoré sú súčasťou prezentácie Štátnych lesov TANAPu.“ Neprehliadnuteľnou súčasťou skalky je tentoraz výstavný exponát uloveného medveďa, ktorý na jar minulého roku napadol v Tatranskej Javorine lesného robotníka.

Štátne lesy TANAPu prezentujú na veľtrhu cestovného roku ITF Slovakiatour 2011 verejnoprospešné činnosti, prostredníctvom ktorých v Tatranskom národnom parku a v Pieninskom národnom parku zabezpečujú údržbu a preznačovanie turistických chodníkov, ich schodnosť a priechodnosť a formou pútačov, smerovníkov a informačných tabúľ vytvárajú a udržiavajú na území TANAPu a PIENAPu informačnú turistickú sieť.

Za vybudovanú a udržiavanú sieť bezbariérových turistických chodníkov na území TANAPu a PIENAPu si zástupcovia Štátnych lesov TANAPu odnesú z tohtoročného veľtrhu ocenenie Produkt roka 2010 v domácom slovenskom cestovnom ruchu, ktorú každoročne udeľuje vydavateľstvo mesačníka Cestovateľ. Projekt TATRY BEZ BARIÉR začali Štátne lesy TANAPu budovať v spolupráci so spoločnosťou Hartmann-Rico v roku 2007 a dnes turistickej verejnosti so sťaženou schopnosťou pohybu ponúkajú v TANAPe a PIENAPe viac ako tri desiatky kilometrov bezbariérových turistických chodníkov.

Časť tatranskej prírody v podobe skalky a informačné materiály nájdu návštevníci veľtrhu od piatku 21. januára do nedele 23. januára t.r. na výstavisku Incheba v expozícii Prešovského samosprávneho kraja v hale B1.