Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Prístup do Studených dolín je už bez obmedzení

07.06.2011 10:29

Spílené suché stromy popri turistickom chodníku vedúcom z Hrebienka k Rainerovej chate (autor: Lenka Burdová) Červeno značený turistický chodník – Magistrála - vedúci z Hrebienka k Rainerovej chate je v týchto dňoch pre turistov priechodný už bez obmedzení. „Suché stromy sú už spílené aj na zeleno značenom turistickom chodníku vedúcom z Hrebienka popri Bílikovej chate a Vodopádoch Studeného potoka až k Rainerovej chate. Prístup do Malej i Veľkej Studenej doliny je tak pre turistov prístupný už bez obmedzení,“ hovorí Peter Patera, vedúci ochranného obvodu Smokovce Štátnych lesov TANAPu.

Bez obmedzení je priechodný už aj červeno značený turistický chodník – Magistrála – vedúci z Hrebienka na Sliezsky dom. Práce na odstraňovaní suchých stromov z blízkosti turistických chodníkov sú ukončené už aj na červeno a zeleno značenom turistickom chodníku v úseku medzi Štrbským Plesom a Popradským plesom.

Od dnešného dňa bude dodávateľ prác spiľovať suché stromy na žlto značenom turistickom chodníku vedúcom z Tatranskej Lesnej k Vodopádom Studeného potoka. Pohyb turistov budú usmerňovať zamestnanci dodávateľa prác. Turistov kvôli vlastnej bezpečnosti žiadame o rešpektovanie nevyhnutných dočasných obmedzení. Počas víkendu bude značkovaný turistický chodník, na ktorom prebieha spiľovanie suchých stromov, priechodný bez obmedzení. Ide o posledný turistický chodník v centrálnej časti Tatranského národného parku, na ktorom budú pilčíci suché stromy spiľovať. „Sme radi, že sa tak aspoň čiastočne tento naliehavý problém rieši. A budeme ešte radšej, keď sa v envirorezorte nájdu ďalšie finančné zdroje na spiľovanie suchých stromov aj na ostatných úsekoch turistických chodníkov v Tatranskom národnom parku prechádzajúcich vyschnutými pásmami lesa,“ poznamenáva Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu.

Na spiľovanie suchých stromov na vybraných úsekoch značkovaných turistických chodníkov v centrálnej časti Tatranského národného parku boli na žiadosť mesta Vysoké Tatry poskytnuté finančné prostriedky vo výške 154 000 euro práve z Envirofondu, ďalších 8 000 euro poskytlo na odstránenie nebezpečných stromov z blízkosti turistických chodníkov mesto Vysoké Tatry.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 1/2022

TATRY č. 1/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020