Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V tatranských tokoch už plávajú aj násady pstruha potočného

17.06.2011 10:13

Zarybňovanie tatranských tokov (autor: Lenka Burdová) Drobné vodné toky v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku sú zarybnené. Opätovne po roku tak pracovníci Strediska genofondu rýb Východná Štátnych lesov TANAPu vypustili do tatranských vôd viac ako 75 000 kusov násad pstruha potočného. Robia tak každoročne predovšetkým kvôli udržaniu populácie pôvodného druhu potočných rýb vyskytujúcich sa v tejto oblasti a kvôli z roka na rok narastajúcemu počtu vydier, bocianov a volaviek v území oboch národných parkov, pre ktoré sú ryby súčasťou ich potravy.

„Prvé pstruhy potočné sme vypustili do vôd tatranských tokov na Orave a potom postupne v ďalších deviatich lokalitách ochranných obvodov od Podbanského až po Tatranskú Javorinu a Červený Kláštor,“ vyratúva Pavol Vechter, vedúci Strediska genofondu rýb Východná. Na jeseň, keď do potrebnej veľkosti dorastú v rybníkoch Strediska genofondu rýb vo Východnej násady lipňa tymiánového, vypustia približne 5 000 kusov tohto druhu ryby do vôd Bieleho Váhu.

V Stredisku genofondu rýb Východná Štátnych lesov TANAPu chovajú násady troch druhov rýb – pstruha potočného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového. Každoročne približne dve tretiny z novo odchovanej populácie všetkých druhov rýb použijú na zarybňovanie drobných vodných tokov v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku. Časť z nich sa predá záujemcom v podobe násad na zarybňovanie lovných revírov a rybníkov mimo oboch národných parkov. Pstruh potočný a pstruh dúhový sa chová v rybníkoch Strediska genofondu rýb vo Východnej aj na konzumný predaj. Viac na www.lesytanap.sk/sluzby