Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Žiaci základných škôl spoznajú Tatry od A po Z

07.12.2011 14:44

Žiaci v Západných Tatrách (autor: Danka Michalcová) Poznatky z histórie, geografie, fauny a flóry ako aj súčasného využívania Tatier prináša pre doplnenie osnov základných škôl projekt Poľsko-slovenské žiacke poznávanie Tatier. Dnes ho v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici predstavili jeho tvorcovia z poľského Tatranského národného parku (TPN) a organizátori dnešného workshopu Štátne lesy TANAPu. „Cieľom projektu je rozšíriť vedomosti poľských a slovenských žiakov na tému Tatry a podtatranská oblasť. Vypracované vzdelávacie materiály približujú výnimočnosť tatranskej fauny a flóry, ukazujú históriu tohto regiónu, učia, ako sa správať na horách a upozorňujú na ohrozenia súvisiace s nadmerným turistickým tlakom na toto vzácne územie,“ približuje projekt poľských kolegov určený aj pre slovenských pedagógov a ich žiakov Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAPu.

Žiaci štvrtých až šiestych ročníkov základných škôl, ktorých pedagógovia vybraných vyučovacích predmetov prejavia o projekt záujem, tak spoznajú základnú topografiu Tatier, ich ľadovcový reliéf, naučia sa, ako vznikli tatranské jaskyne, spoznajú klímu a mikroklímu Tatier a podtatranskej oblasti. Vďaka poznaniu kolobehu vody v horskom prostredí spoznajú vodné ekosystémy a oboznámením sa o „poschodovom“ rozmiestnení tatranských rastlín budú poznať jednotlivé vegetačné stupne Tatier. „Ďalšími spomedzi dvoch desiatok tém sú témy ako prispôsobenie rastlín na život v horách, lesy v Tatrách, drevo v lese, lišajníky či vysokohorská flóra a fauna. Žiaci sa prostredníctvom svojich pedagógov naučia aj to, ako sa mení biotop zvierat pod vplyvom využívania prírodného prostredia ľuďmi a aký negatívny vplyv majú rôzne typy turistickej a športovej činnosti na prírodu Tatranského národného parku. V neposlednom rade budú vedieť viac o turistickej infraštruktúre, zoznámia sa s nebezpečenstvami v horách, spoznajú dôvody a spôsoby ochrany prírody ako aj pastierske zvyky na území Tatier a neznáme pre nich už nebudú ani poľské a slovenské tatranské legendy,“ približuje vzdelávacie témy Igor Stavný.

Približne tridsať učiteľov z Poľska a takmer dvadsať učiteľov základných škôl tatranského, podtatranského regiónu a Oravy na slovenskej strane Tatier sa na dnešnom workshope zoznámili s obsahom projektu a spôsobom využitia a použitia pripravených vzdelávacích materiálov. Balík vzdelávacích materiálov pozostáva z príručky pre učiteľa, DVD s multimediálnymi prezentáciami, zo súboru vzdelávacích tabúľ, učebníc pre žiakov a plagátu, na ktorý si žiaci zaznamenávajú cvičenia, ktorých sa zúčastnili. Balíky vzdelávacích materiálov pre žiakov v slovenskej jazykovej verzii budú zverejnené na www.tpn.pl a www.lesytanap.sk a budú prístupné všetkým, ktorí budú mať o vzdelávacie materiály záujem.

Projekt Poľsko-slovenské žiacke poznávanie Tatier je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 1/2022

TATRY č. 1/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020