Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Dreva na kúrenie sa kradne čoraz viac

25.01.2012 09:36

Krádeže dreva v lesných porastoch TANAPu (autor: archív ŠL TANAP) V minulom roku zaznamenali Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku takmer sedemdesiat prípadov krádeží dreva. Najväčšiu škodu za takmer 700 euro spôsobil výrubom smrekového dreva neznámy páchateľ v ochrannom obvode Tatranská Javorina. V ochrannom obvode Červený Kláštor si neznámy páchateľ odniesol 12,5 m3 dreva v hodnote viac ako 600 euro. Najväčší počet krádeží drevnej hmoty však Štátne lesy TANAPu opätovne zaznamenali v okolí rómskych osád.

„Lesné porasty sú atakované najmä v ochrannom obvode Tatranské Matliare. Polícia tu riešila viac ako šesťdesiat prípadov krádeží dreva, ktorých hodnota sa pohybovala od jedného do päťdesiat eur. Tak ako v predchádzajúcom roku aj vlani išlo zväčša o krádeže dreva v objeme nepresahujúcom 1 m3 na jeden prípad a o vynášanie haluziny ponechávanej z dôvodu ochrany prírody ako biomasa v lesných porastoch,“ konštatuje Peter Uram zo Štátnych lesov TANAPu. Škoda na majetku štátu sa tak vyšplhala na takmer 1 750 eur. V porovnaní s minulým rokom stúpol počet zistených krádeží a vyčíslená škoda na majetku štátu je vyššia o približne 300 eur.

Drevo z územia Tatranského národného parku sa nenávratne vytráca aj napriek tomu, že Štátne lesy TANAPu ponúknu záujemcom ročne približne 2 000 m3 palivového dreva. Navyše drevo si môžu záujemcovia pripraviť v lese aj svojpomocne. V rámci samovýroby si tak môžu od Štátnych lesov TANAPu ročne odkúpiť približne 8 000 m3 dreva. Jeho cena za meter kubický nepresahuje 4,50 eura. Aj napriek tomu väčšina obyvateľov rómskych osád o možnosť takto získať palivové drevo nemá záujem.

Väčším škodám na majetku štátu predchádzajú pracovníci Štátnych lesov TANAPu neustálym pohybom a kontrolou v lesných porastoch Tatranského národného parku a Pieninského národného parku. Aj v tomto roku budú zvýšenú pozornosť venovať aj ochrane mladých lesných porastov pred ich poškodzovaním. A to najmä v letnom období pri zvýšenom tlaku na lesné porasty pri chronickom protizákonnom zbere lesných plodov.