Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Šišky drevín sú pozbierané, potomstvo stromov tak bude zabezpečené

09.03.2012 08:57

Zber šišiek v semennom sade (autor: Peter Patera) Zber semennej suroviny drevín v uznaných semenných zdrojoch Štátnych lesov TANAPu v tejto zberovej sezóne skončil. Nazbieralo sa viac ako 2 000 kilogramov šišiek smreka, smrekovca a borovice, takmer tisíc kilogramov semena buka, javora a bresta a približne sedem kilogramov šištíc jelše. Keďže v území Tatranského národného parku sa môžu vysádzať sadenice vypestované výlučne zo semien pôvodných druhov drevín vyrastajúcich v jeho území, budúce generácie pôvodných tatranských drevín tak vďaka dostatočnému množstvu získanej semennej suroviny zostanú zachované.

Preto reprodukčný materiál, či už semeno alebo semenná surovina (šišky), tak ihličnatých ako aj listnatých drevín pochádza výlučne z uznaných zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín a z umelo založených semenných sadov, ktoré „slúžia na zachovanie genofondu na mieste, kde sa populácia pôvodných vzácnych drevín vyskytuje prirodzene,“ vysvetľuje Ján Marhefka z odboru starostlivosti o lesy Štátnych lesov TANAPu.

Štátne lesy TANAPu venujú osobitnú pozornosť semenným sadom, ktoré boli zakladané ako účelové výsadby klonov alebo potomstiev výberových stromov. V Tatranskom národnom parku vznikali v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Jeden z najstarších sadov je v Tatranskej Javorine. Ešte donedávna bol tento semenný sad zdrojom semennej suroviny borovice limbovej. V súčasnosti jeho úlohu prevzal podstatne mladší semenný sad Brahlie na Podbanskom. V semennom sade Mlynčeky v Tatranských Matliaroch Štátne lesy TANAPu pestujú smrek obyčajný, v semennom sade Fľak smrekovec opadavý. Na lesných pozemkoch v pôsobnosti ochranného obvodu Smokovce sa nachádzajú dva semenné sady. V semennom sade Burich, ktorý bol založený v roku 1975, sa pestuje smrekovec opadavý. „Zber semena tejto dreviny býva, čo sa týka kvantity semennej suroviny, najúspešnejší približne každý štvrtý rok a vtedy sa dá nazbierať približne jedna tona šišiek. Takéto roky bohatej úrody sa nazývajú semennými rokmi. V tomto roku, keďže nebol semenný rok, sme v sade nazbierali 130 kilogramov šišiek,“ hovorí Peter Patera. Druhým semenným sadom je Poš. Bol založený v roku 1986 a pestuje sa v ňom borovica lesná. „Ročne v ňom nazbierame približne 700 kilogramov šišiek. Z jedného hektára tak v oboch prípadoch získame 10 až 20 kilogramov semena.“

Ako Ján Marhefka dodáva: „Zberom semennej suroviny zabezpečujú Štátne lesy TANAPu jej dostatok potrebný na obnovu lesov v Tatranskom národnom parku v lokalitách, kde nie je dostatok prirodzeného zmladenia. V súčasnosti máme dlhodobo uskladnených v Semenolese v Liptovskom Hrádku takmer 500 kilogramov semena hlavných druhov tatranských drevín. Napriek zásobám, ktoré sme si v predchádzajúcich rokoch vytvorili, je potrebné, aby sme šišky a semeno drevín zbierali každoročne. Takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť dostatočné množstvo kvalitnej semennej suroviny, pričom priebežne eliminujeme nedostatok osiva v období mimo semenných rokov jednotlivých lesných drevín.“


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020