Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V TANAPe by mal byť čo najskôr funkčný zelený les

20.03.2012 08:41

Prirodzené zmladenie a umelá výsadba v ochrannom obvode Smokovce ŠL TANAPu (autor: Lenka Burdová) „Pritom je jedno, či vyrastie z prirodzeného zmladenia alebo z umelej obnovy. Je totiž dôležité, aby čo najskôr plnil všetky celospoločenské funkcie vrátane prírodnoochrannej, pôdoochrannej, vodoochrannej a klimatickej,“ poznamenáva Pavol Fabian, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu pri príležitosti Svetového dňa lesa a Svetového dňa vody a dodáva: „Zdravý zelený les je aj zárukou zdravej vody.“ Lesníci Štátnych lesov TANAPu v tomto roku obnovia v nimi spravovanom území Tatranského národného parku umelou výsadbou približne 300 hektárov kalamitného územia.

Pritom rátajú s tým, že prirodzeným zmladením bude obnovených viac ako sto hektárov vetrom a lykožrútom poškodeného územia. „Z ihličnatých drevín budeme vysádzať predovšetkým smrek a smrekovec, pretože sa bude obnovovať kalamitné územie vo vyšších nadmorských výškach, v ktorých majú tieto dreviny svoj prirodzený areál rozšírenia. Z listnatých drevín najväčšie zastúpenie v umelej obnove budú mať buk a javor,“ vyratúva Pavol Fabian.

Hoci sa tatranskí lesníci pri obnove kalamitného územia spoliehajú vo veľkej miere na prirodzené zmladenie drevín, zalesňovaniu sa nevyhnú rozsiahle kalamitné územie medzi Vyšnými Hágami a Malou Svišťovkou. Príčinou je podľa Pavla Fabiana skutočnosť, že „vplyvom pôsobenia lykožrúta veľmi rýchlo odchádza dospelý les, po ktorom nezostáva dostatok prirodzeného zmladenia.“ Podstatne odlišná je situácia v Západných Tatrách na Orave, ktorá je vďaka intenzívnym zásahom lesníkov proti lykožrútovi stále zelená.

Za sedem rokov od vetrovej kalamity obnovili Štátne lesy TANAPu v Tatranskom národnom parku v nimi spravovanom území viac ako 3 200 hektárov vetrom a lykožrútom poškodeného územia. Prevahu v novovznikajúcich lesných porastoch majú ihličnany ako smrek, smrekovec a borovica, približne tretinové zastúpenie v nich majú listnaté dreviny ako jarabina, breza a javor. Na obnove kalamitného územia TANAPu sa finančnými príspevkami a vlastnou prácou podieľajú aj jednotlivci, fyzické i právnické osoby, ktoré tak prispievajú k obnove vetrom a lykožrútom poškodeného tatranského lesa.