Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Sadenice stromčekov už putujú do snehových jám

27.03.2012 07:56

Vyťahovanie sadeníc v Stredisku genofondu drevín Rakúske lúky ŠL TANAPu (autor: Lenka Burdová) Hoci sú tatranské štíty ešte stále pokryté vrstvou snehu, v podhorí sa už Štátne lesy TANAPu pripravujú na jarné zalesňovanie prevažne kalamitného územia Tatier. V lesnej škôlke na Rakúskych lúkach už vyberajú zo zeme prvé sadenice smrekovca, javora a jedle. „Denne je to približne dvadsať až tridsať tisíc kusov sadeníc," zratúva Peter Petrášek, vedúci Strediska genofondu drevín Štátnych lesov TANAPu.

Zo zeme vybrané sadenice pobalia do päťdesiatkusových zväzkov, uložia v záhone a ich korene zasypávajú zeminou. Ešte v ten istý, najneskôr na druhý deň sadenice odvážajú do snehových jám na jednotlivé ochranné obvody. V nich na približne meter a pol hrubej vrstve snehu zasypané pilinami vo vegetačnom pokoji prečkajú do času, kedy sa začnú vysádzať. To bude hneď, ako náhle rozmrzne pôda na lokalitách, v ktorých sa bude zalesňovať. Pretože ako sa od Petra Petráška dozvedáme „voľnokorenné sadenice sa vysádzajú skoro na jar v čase, kedy je v pôde dostatok vlahy a sadenice sú ešte vo vegetačnom pokoji.“

V tomto roku vysadia Štátne lesy TANAPu v nimi spravovanom území Tatranského národného parku približne 550 000 sadeníc. Pritom najväčšie zastúpenie bude mať smrek, smrekovec, jedľa, javor, borovica, buk a brest. Výsadbou sadeníc cieľových drevín medzi prijatým prirodzeným zmladením tak umelo obnovia približne 300 hektárov kalamitného územia v Tatrách.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020