Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Sezónna uzávera turistických chodníkov vo vysokohorskom prostredí skončila

14.06.2012 13:02

Výhľad od horárne Podmuráň do Zadných Meďodolov (autor: Marcel Tobis) Od soboty je vo Vysokých, Západných a v Belianskych Tatrách opätovne prístupných aj približne 230 kilometrov turistických trás, na ktorých doteraz platila sezónna uzávera turistických chodníkov. Štátne lesy TANAPu, ako správca značkovaných turistických chodníkov v Tatranskom národnom parku, odstránil všetky informačné tabule upozorňujúce na zákaz vstupu do vysokohorského prostredia. Turisti tak majú v tomto vzácnom a preto chránenom území k dispozícii až do 30. októbra viac ako 650 kilometrov značkovaných turistických chodníkov.

Všetky turistické chodníky pracovníci Štátnych lesov TANAPu skontrolovali a úseky, na ktorých už nebol sneh, opravili. Chcú sa tak pred otvorením novej turistickej sezóny vyhnúť nepríjemným prekvapeniam v podobe neporiadku, zosuvov, závalov či vývratov koreňových koláčov stromov brániacich v priechodnosti chodníka alebo v podobe polámaných lavičiek, odpočívadiel, prístreškov, informačných pútačov a smerovníkov. Týka sa to aj turistických chodníkov vo vyšších nadmorských výškach, na ktorých platila do 15. júna vrátane sezónna uzávera.

Na ochrannom obvode Zverovka pribudli v tomto roku tri nové drevené premostenia vodných tokov. Jedno na zeleno značenom náučnom chodníku Zverovka, druhé na žlto značenom chodníku vedúcom k Partizánskej nemocnici a tretie na žlto značenom chodníku vedúcom Látanou dolinou do sedla Zábrať. V sobotu, 15.6., kedy končí sezónna uzávera značkovaných turistických chodníkov v TANAPe, už budú na pútačoch náučného chodníka Roháčske plesá osadené informačné tabule. Tie na zimu každoročne putujú do skladu, pretože sa neraz stalo, že ich poškodil prudký nárazový vietor alebo lavíny. Štyri nové premostenia čakajú na turistov aj na náučnom chodníku Juráňová dolina.

Červeno značený turistický chodník vedúci od horárne Biela skala v smere na Sivý vrch je vo výške 1200 m n.m. asi v 100 m úseku odklonený od pôvodného trasovania. Dôvodom pre odklonenie chodníka z pôvodnej trasy bola skutočnosť, že viedol v strmom svahu a jeho povrch každoročne poškodzovali prívalové dažde. Štátne lesy TANAPu žiadajú turistov, aby, najmä z dôvodu vlastnej bezpečnosti, pri prechode týmto úsekom akceptovali nové trasovanie turistického chodníka. Zmena trasovania sa netýka len už spomenutého chodníka od horárne Biela skala v smere na Sivý vrch, ale aj dávnejšie plánovaného pretrasovania TZCH č. 5571 zo Zamaňovej na Skorušinu z pôvodnej trasy dnes už po auto ceste do Oravíc

Od soboty sú v Tatranskom národnom parku prístupné už aj štyri z ôsmich náučných chodníkov, ktoré Štátne lesy TANAPu vybudovali a spravujú v území Tatranského národného parku a ktoré kvôli sezónnej uzávere neboli počas zimných mesiacov prístupné. Turisti tak okrem celoročne prístupných náučných chodníkov Zverovka, Podmuráň, Partizánska nemocnica a Pramenisko budú môcť prejsť celým náučným chodníkom Zo Štrbského Plesa na Popradské pleso, náučným chodníkom Zadné Meďodoly tiahnucim sa z Tatranskej Javoriny do Kopského sedla, náučným chodníkom Juráňová dolina prechádzajúcim tiesňavou Národnej prírodnej rezervácie Juráňová dolina a náučným chodníkom Roháčske plesá tiahnucim sa popri štyroch Roháčskych plesách.

Štátne lesy TANAPu spravujú vo Vysokých Tatrách, Západných Tatrách a na Spišskej Magure takmer 740 km značkovaných turistických chodníkov. Značkovanie turistických trás zabezpečujú na viac ako 780 km. V tomto roku obnovia na turistických chodníkoch náter zelenej značky v celkovej dĺžke takmer 200 kilometrov. Môže sa stať, že počas letnej turistickej sezóny a kvôli prácam v lese v blízkosti turistických chodníkov, bude potrebné aj iné chodníky dočasne uzavrieť, alebo presmerovať. O každej zmene budú Štátne lesy TANAPu verejnosť včas informovať prostredníctvom médií a internetovej stránky www.lesytanap.sk.