Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Rysy prístupné už aj z poľskej strany

06.07.2012 10:53

V sedle Váhy počas výstupu na Rysy (autor: Táňa Hoholíková) Na vrchol Rysov sa dá opäť vyjsť už aj z poľskej strany. Oprava chodníka prebehla rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Urobili sa nevyhnutné práce a trasa bola upravená tak, aby sa poškodenému úseku vyhla. Turisti tak už od 24. júla opäť mohli vystupovať na vrchol Rysov z poľskej strany v oboch smeroch. Rozhodnutie o tom, aké ďalšie opatrenia pre bezpečnosť turistov TPN uskutoční, sa urobí v najbližších mesiacoch.

5. júla v dopoludňajších hodinách spod vrcholu Rysov spadla na poľskej strane veľká kamenná lavína. V dĺžke asi dvesto metrov zničila chodník a vytrhala reťaze, ktoré turisti v exponovaných miestach pri výstupe využívali.V týchto miestach naďalej hrozí odtrhnutie ďalších skál. Žiadame preto návštevníkov, aby rešpektovali pokyny pracovníkov národných parkov a vyhli sa tak zbytočnému riziku.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020