Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Krádeží dreva v Tatranskom národnom parku neubúda

20.02.2013 10:32

Krádeže dreva - vyrúbané borovice (autor: archív ŠL TANAP) Podľa štatistík za posledných osem rokov (od roku 2005, pozn. autora) zlodejmi dreva najviac atakovanými sú lesné porasty na okraji Tatranského národného parku v blízkosti rómskych osád. Lesníci Štátnych lesov TANAPu tu každoročne evidujú viac ako stovku prípadov rozkrádania drevnej hmoty. Inak tomu nebolo ani vlani, kedy im do štatistík pribudlo ďalších 141 prípadov krádeží dreva.Najväčšie škody spôsobil neznámy páchateľ v ochrannom odvode Podspády, kde vyrúbal smreky v 5. stupni ochrany prírody. Škoda na majetku štátu presiahla šesťsto eur, environmentálna viac ako 27 000 eur.

Približne 320 m3 smrekového a borovicového dreva v hodnote presahujúcej 16 200 eur ukradol neznámy páchateľ v lesnom poraste na ochrannom obvode Tatranské Matliare v blízkosti rómskej osady. Vo zvyšných prípadoch išlo o krádeže drevnej hmoty a haluziny, ktoré jednotlivo dosiahli hodnotu jedného až piatich eur.

Aj v roku 2011 boli nezákonnými výrubmi dreva najviac poškodzované lesné porasty v blízkosti rómskych osád v ochrannom obvode Tatranské Matliare. V tom roku zaznamenali Štátne lesy TANAPu v tejto časti Tatranského národného parku opätovne takmer sto krádeží drevnej hmoty. Škoda na majetku štátu v roku 2011 presiahla 1700 eur.

Podľa štatistík krádeží dreva zaznamenávanými Štátnymi lesmi TANAPu po vetrovej kalamite v roku 2004, najviac drevnej hmoty si nezákonne z tatranského lesa odniesli páchatelia práve v minulom roku 2012, pozn. autora). Približne rovnaké množstvo, takmer 300 m3 dreva, zväčša neznámi páchatelia vyniesli z tatranského lesa aj v roku 2005. Škoda na majetku štátu však vtedy dosiahla „len“ približne 12 000 eur. Najväčší počet krádeží v období od vetrovej kalamity do konca minulého roku, ktorý presiahol 150 trestných skutkov, zaznamenali Štátne lesy TANAPu v roku 2010. Páchateľmi vo väčšine prípadov boli obyvatelia rómskych osád, pričom škoda na majetku štátu dosiahla necelých 1400 eur. Environmentálne škody v lesných porastoch chráneného územia Tatranského národného parku sú však nevyčísliteľné.