Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Botanická záhrada opätovne otvorila svoje brány

06.05.2013 07:29

Botanická záhrada v máji (autor: Janka Černická) Brány Expozície tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici sa v stredu 8. mája po sedemmesačnej zimnej prestávke opätovne otvorili. Až do 15. septembra bude botanická záhrada verejnosti prístupná v čase od deviatej do tretej hodiny, v troch letných mesiacoch až do piatej hodiny popoludní vrátane víkendov a sviatočných dní. Návštevníci Tatranského národného parku tak majú možnosť aj v období, keď je vysokohorské prostredie ešte uzavreté a vegetácia miestami pod snehom, pozorovať meniacu sa farebnosť tatranských kvetov.

Zvláštnosťou „bezskleníkovej“ botanickej záhrady je, že približuje návštevníkom druhy rastúce výlučne v Tatrách. Na ploche takmer tri hektáre si môžu prezrieť osem vápencových a žulových alpín a mokradí. V tomto roku sa v botanickej záhrade predstavuje takmer tristo bylín a drevín počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa.

Botanická záhrada sa prebúdza zo zimného spánku už v polovici apríla. Ako prvé sa na jej lúkach objavujú svetlofialové kvietky šafranu spišského, postupne sa k nim pridávajú žlté kvety chudôbky vždyzelenej a pomaly sa rozvíjajú fialové kalichy ponikleca slovenského. „Hýriace farby vysokohorskej jari a leta majú v botanickej záhrade svoje optimum v máji a júni. Leto v horách je krátke, sneh sa topí pomerne neskoro, ranné mrazy a prvý sneh nie sú zriedkavé už koncom augusta. Tomu sa prispôsobili aj rastliny. V krátkom vegetačnom období sa niektoré už pod snehom pripravujú rozkvitnúť, aby čo najskôr vytvorili semená a zabezpečili svoju reprodukciu,“ hovorí o vegetačnom cykle rastlín v botanickej záhrade Zuzana Kyselová, manažérka Expozície tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu.

Mnohé zriedkavé druhy rastlín zostávajú skryté pred zrakom turistov, pretože ich stanovištia sú od značkovaných turistických chodníkov vzdialené. Patrí k nim endemický druh Tatier a Fatry mak tatranský, vzácna skalokráska pyrenejská osídľujúca strmé skalné steny, trávnička alpínska a vičenec horský vyskytujúce sa v Tatrách len na jednej lokalite. Z glaciálnych reliktov rastie v botanickej záhrade dryádka osemlupienková, lomikameň ovisnutý, turička jednoduchá a ostrička myšia. Ako posledná rozkvitá astra spišská a jej svetlofialové kvety často zmáča jesenný dážď.

V záujme ochrany prírody Tatranského národného parku si milovníci skalničiek môžu sadeničky tatranských rastlín a drevín kúpiť priamo v botanickej záhrade. V tomto roku ponúknu Štátne lesy TANAPu približne 60 druhov rastlín a tri druhy sadeníc ihličnatých drevín.