Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Desiaty ročník Putovnej sovy má svojich víťazov

13.06.2013 15:30

Účastníci vedomostnej súťaže Putovná sova 2013 (autor: Lenka Burdová) Drevenú sošku Putovnej sovy v kategórii mladších žiakov si z rovnomennej súťaže odniesli Michaela Lajčinová, Peter Michalec a Adrián Klimek, žiaci 5. A triedy Základnej školy (ZŠ) Habovka pod vedením učiteľky Michaely Podbieľančíkovej a lesného pedagóga Michala Gazdu. Na druhom mieste sa umiestnili Anna Karkošková, Terézia Litvinská a Martina Šragová, žiaci 4. A triedy zo ZŠ Veľká Lomnica pod vedením učiteľky Viery Stavnej a lesného pedagóga Pavla Spitzkopfa. Tretí skončili žiaci 5. A triedy zo ZŠ Dolný Smokovec Tatiana Spitzkopfová, Erik Pavličko a Karolína Kajzárová pod vedením učiteľky Petronely Lehotskej a lesného pedagóga Zuzany Spitzkopfovej.

V kategórii starších žiakov sa najlepšie darilo žiakom 7. A triedy zo ZŠ Liesek Barbore Kuráňovej, Erikovi Janckulíkovi a Šimonovi Kurucovi pod vedením učiteľky Michaely Janckulíkovej a lesného pedagóga Radoslava Michalca. Druhé miesto patrilo žiakom 7. K triedy zo ZŠ Letná Poprad, ktorú reprezentovali Eva Burdová, Samuel Mikuláško a Dušan Kelemen pod vedením učiteľky Márie Gemzovej a lesného pedagóga Igora Stavného. Na treťom mieste sa umiestnili deviataci zo ZŠ Štrba Katarína Papcunová, Simona Levocká a Monika Polónyová pod vedením učiteľky Beáty Pastuchovej a lesného pedagóga Pavla Kráľa. S rovnakým počtom bodov skončili súťaž aj ôsmaci zo ZŠ Tatranská Lomnica Zuzana Denická, Katarína Kandríková a Michaela Cabanová pod vedením učiteľky Jitky Černej a lesného pedagóga Vladimíra Chovanca.

Dalibor Kafka, žiak deviateho ročníka ZŠ v Spišskej Starej Vsi, sa vedomostnej súťaže o Tatrách pod názvom Putovná sova zúčastnil ako jediný zo všetkých súťažiacich už po ôsmykrát.

Tohtoročného jubilejného 10. ročníka vedomostnej súťaže žiakov základných škôl o Tatranskom národnom parku Putovná sova sa zúčastnilo 57 detí zo 17 tatranských a podtatranských škôl. Počas celého školského roka sa im a ich spolužiakom na hodinách vlastivedy a prírodopisu venovalo 23 lesných pedagógov z radov zamestnancov Štátnych lesov TANAPu.