Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Zrátajú, koľko kamzíkov prežilo zimu a koľko mláďat pribudlo

14.06.2013 08:58

Kamzík v Belianskych Tatrách (autor: Ján Slivinský) V rámci starostlivosti o živočíšstvo sa v utorok 18. júna t.r. uskutoční jarné spočítanie kamzičej zveri na území Tatranského národného parku. V teréne bude približne sto lesníkov Štátnych lesov TANAPu, strážcov prírody Správy TANAPu, členov SZOPK a lesníkov mestských lesov mesta Kežmarok a Spišská Belá. Na severnej strane Tatier budú kamzíky v rovnakom termíne spočítavať pracovníci Tatranského národného parku (TPN) v Zakopanom.

Každoročné rátanie kamzíkov v Tatranskom národnom parku organizujú Štátne lesy TANAPu v spolupráci s TPN v Zakopanom a Správou TANAPu s cieľom zistiť početnosť kamzičej populácie po narodení mláďat. Predpokladajú, že počty kamzíkov v tomto roku z časti ovplyvnila nielen dlhá zima a vysoká prikrývka snehu, ale v neposlednom rade aj predátori.