Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Počty novonarodených kamzičích mláďat vykryjú straty zo zimy

24.06.2013 13:01

Kamzík v Belianskych Tatrách (autor: Marcel Tobis) Tohtoročné jarné spočítanie kamzíkov potvrdilo, že sa tomuto vzácnemu druhu zveri v Tatrách skutočne darí. Napriek dlhej a na sneh bohatej zime sa totiž narodilo až 168 mláďat. Na južných a severných svahoch Tatier tak žije približne 963 kamzíkov. Pritom v poľskom Tatranskom národnom parku (TPN) napočítali 273 kamzíkov, z toho 58 mláďat a v liptovskej časti Tatier a Roháčov napočítali pracovníci Správy TANAPu a Štátnych lesov TANAPu 129 kamzíkov, z toho 35 mláďat.

Celkový počet videných kamzíkov počas spočítavania je len približný. Prečo je tomu tak, vysvetľuje Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAPu: „Pretože aj na miestach, kde sa kamzíky bežne vyskytujú alebo kde bežne pozorujeme aspoň ich stopy na snehových poliach, sme tentoraz kamzíky nevideli. Príčinou bolo extrémne teplo, ktoré dňu spočítania vládlo. Napriek tomu môžeme konštatovať, že vďaka prírastkom presahujúcim 15 percent celkovej populácie sme napočítali približne toľko kamzíkov, ako vlani na jar. Vtedy to bolo okolo 950 kusov. Dôležitý je však počet mladých a tých sme videli dostatok. Je to priaznivá situácia, ktorá znamená, že mladé vykryjú straty zo zimy.“ Zoológ tak môže konštatovať, že „populácia kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra ssp.tatrica) je od roku 2011 takpovediac stabilizovaná, jeho počty sa pohybujú okolo 950 kusov,“ a súčasne dodáva, že „celoročná starostlivosť o kamzičiu zver na území Tatranského národného parku formou prikrmovania sušenou jarabinou v extrémne chladnom zimnom období, ochranných služieb a ostatných ochranných opatrení vrátane informovanosti a výchovy návštevníkov má svoje opodstatnenie.“

Spočítavanie kamzičej zveri sa v Tatrách organizuje už vyše päť desiatok rokov. Spoločným hlavným cieľom spočítavania kamzíkov je sledovanie stavov tohto vzácneho živočícha. Jarné spočítavanie je zamerané hlavne na zisťovanie počtu mláďat, v jesenných mesiacoch sa spočítavajú kamzíky pre poznanie kmeňových stavov pred zimou. Každoročne tak zúčastnené strany majú prehľad, ako sa populácia kamzíka vyvíja. Najnižší počet kamzíkov zaznamenali v tomto vzácnom území koncom 90. rokov minulého storočia, keď klesol až na hranicu 200 jedincov. Najpočetnejšie stáda sa v národnom parku pásavali v rokoch 1964 až 1965, kedy na tatranských svahoch napočítali až do tisíc kamzíkov.